Arkiver

Lidt videre


Hverdagen.

Min Skat havde lovet, at han ville prøve på at være hjemme før 15:30 tiden, så han var hjemme, når ham fra Karl E kom. For to husker og spørger langt bedre end en og det er jo lige så meget ham som mig, der skal leve med vores nye vinduer og altandøre.

Min Skat trådte ind ad hoveddøren ved 15:25 tiden og han havde lige præcist nået at hænge sin cykel på plads samt tage cykelskoene af, da ham, der skulle måle vores vinduer samt altandøre op, kom. Medarbejderen fra Karl E gik i gang med at måle vinduerne samt altandørene op og bagefter fik vi alle tre lige en rigtigt god snak om, hvordan de nye vinduer samt altandøre skal se ud. Her får vi så desværre et lille problem … for den type vindue, som vi ifølge ejerforeningens vedtægter skal have i vores badeværelse, fremstilles ikke mere og derfor blive vi lige nødt til at vende valget af vindue til vores badeværelse med ejendommens varmemester, hvilket vi først kan komme til i morgen aften.

Så derfor kunne vi desværre ikke afgive den endelige ordre i dag, men hvis vi når at tale med vores varmemester i morgen aften og vi får en afklaring med hensyn til valg at vinduet til badeværelset, kan vi forhåbentligt afgive vores endelige ordre på vinduer og altandøre på fredag og hvis vi er meget heldige, så vil de blive leveret samt monteret i uge 27 i år.