Kategoriarkiv: Årets gang

Lige midt imellem


Hverdagen, Årets gang.

I dag er det torsdag den 24. september 2020, hvilket vil sige, at det er lige præcist tre måneders tids altså 92 dage siden, det var Sankt Hans dag, og at der er lige præcist tre måneders tid altså 91 dage til, det er juleaften.

Er der mon noget om, at tiden simpelthen bare flyver af sted ?

Så i dag vil jeg skrive en lille e-mail til de få, vi er på julegaver med og som jeg endnu ikke har modtaget en ønskeseddel fra eller som jeg endnu ikke er blevet helt færdige med at købe samt fremstille årets julegaver til, for at opfodrer dem til at gå i gang med at skrive en julegaveønskeseddel og ganske som alle de andre år vil jeg have deres julegaveønsker at vide helst før og allersenest den 24. oktober, for ellers kan jeg ikke nå at bruge dem til noget som helst.

Personligt har jeg det ikke specielt godt med at vide, at jeg på nuværende tidspunkt af året på grund af der ud over savnet og sorgen også har været så frygtelige mange meget forskellige praktisk opgaver i forbindelse med Pouls alt for tidlige død samt tømningen af hans lejlighed, kælderrum og lejet rum hos Shurgard, der har krævet min fulde opmærksomhed, at jeg endnu ikke har nået at komme i gang med indpakningen af de af årets advents-, jule- samt kalendergaver, min Skat og jeg skal give i forbindelse med julen 2020, der allerede er fremstillet eller købt, så det er ved at være på høje tide, at jeg tager mig sammen til at komme i gang med den opgave.

For tredje gang i år …


Hverdagen, Mad, Årets gang.

… eller rettere skrevet for tredje gang i år på denne side af Sankt Hans, har jeg i dag kunne putte en lille plastik bøtte med pebernødder …

2020/09/23/0101.jpg

… ned i min Skats mulepose, så han udover forskellige former for frugt og grønt også har lidt usundt, han kan gumle på i løbet af arbejdsdagen, når den lille lækkersult melder sig.

🙂
 
 
Bonusinformation …
I år blev sæsonens allerførste pebernødder købt hos Rema 1000 på Køgevej, hvor jeg fik øje på dem, da jeg handlede ind søndag aften.

Ved I godt …


Hverdagen, Årets gang.

… at det er tirsdag den 22. september 2020 i dag samt at det betyder, der så er lige præcist 100 dage til, det er nytårsaften og at vi allerede dagen efter tager hul på år 2021 ?

Jeg ved ikke, om det kun er mig, men personligt synes jeg, at sådant et helt kalenderår simpelthen bare går helt vildt hurtigt, for det er jo stort set brugt helt op, før man når at tage hul på det.

Sankt Mauritius dag


Hverdagen, Årets gang.

For tyve år siden, da jeg boede i Herlev og jeg var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg den artikel om Sankt Mauritius dag, jeg her vil bringe et lille udklip fra …

I dag er det Sankt Mauritius dag og dagen er officiel mindedag for en kristen officer, der var hærfører for en legion med 6.666 mænd af udelukkende kristne soldater, der alle som en var blevet rekrutteret i området Theben, der lå i det øvre Ægypten, og derfor kaldtes legionen for Den Thebanske Legion.

Ifølge legenden så i år 287 nægtede Sankt Mauritius sammen med alle sine 6.666 soldater at offer til de hedenske guder og derfor lod kejser Maximian Herculis helt uden nogen som helst form for tøven dem alle som en nedhugge.

Ifølge en anden legende så blev Sankt Mauritius sammen med alle sine 6.666 soldater i Den Thebanske Legion sendt ud for at udrydde alle kristne i området, hvortil Sankt Mauritius svarede: “Vi er soldater og ikke mordere”, hvorefter han sammen med alle sine soldater nægtede at deltage i nedslagtningen af kristne brødre og søstre, da de ikke mente, de var kejserens fjender.

Kejser Maximian Herculis ville ikke finde i sig i denne lydighedsnægtelse og derfor udstedte han en disciplinærstraf gående ud på, at hver tiende soldat i Sankt Mauritius legionen skulle henrettes, men da Mauritius sammen med sine befalingsmænd og menige fortsat trodsede befalingen, gentog dødsstraffen over hver tiende sig indtil alle mand havde lidt martyrdøden.

Ligeledes ifølge legenden så efter det store blodbad på Sankt Mauritius samt hele Den Thebanske Legion holdt Kejser Maximian Herculis soldater et gilde og under dette gilde kom en gammel afskediget soldat, der hed Viktor, forbi. Han blev indbudt til at slå sig ned samt deltage i festlighederne, men han bebrejdede de festende soldater, at de kunne feste og svire blandt så mange døde.

Da de festende soldater så fortalte Victor, at ofrene jo kun var kristne, brast han i gråd, hvorefter han tilstod, at han selv var kristen samt at han sørgede over, at han ikke havde delt de andres martyrium, men soldaterne sørgede for, at han meget hurtigt fik sit ønske opfyldt, da han øjeblikkelig blev dræbt.

Pudsigt nok så er der mig bekendt ikke nogen som helst former for varsler i forbindelse med Sankt Mauritius dag, men hvis du har kendskab til en eller flere, må du meget gerne dele den eller dem med mig.

Efterårsjævndøgn


Hverdagen, Årets gang.

For tyve år siden, da jeg boede i Herlev og jeg var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg den artikel om Efterårsjævndøgn, jeg her vil bringe et lille udklip fra …

For en gangs skyld har jeg dog rettet i indlægget, før det blev postet, så det er de aktuelle oplysninger, man finder i det.

🙂

I dag, hvor det er efterårsjævndøgn, går vi ind i vinterhalvåret, idet at det er i dette døgn, at dag og nat på hele Jordkloden er lige lange nemlig tolv timer hver.

Normalt definerer man vinterhalvåret her på den nordlige halvkugle, det vil sige, den halvdel af Jordkloden, der ligger nord for Ækvator, som værende perioden fra efterårsjævndøgn, der altid falder enten den 22. eller 23. september, til forårsjævndøgn, der altid falder enten den 20. eller 21. marts.

Helt præcist så er det i dag klokken lige præcist 15:31 efter dansk tid, at Solen passerer Ækvator og dermed begynder vinterhalvåret.

Jordens akse hælder 23,5 grader i forhold til det normale plan, hvormed bevægelsen rundt om Solen foregår. Dette betyder, at Solen faktisk kun står op omkring en nord-syd-gående linie to gange om året, nemlig henholdsvis ved forårs- og efterårsjævndøgn.

I sommerhalvåret står Solen op langs en sydøst-nordvest-gående linie og i vinterhalvåret står Solen op langs med en sydvest-nordøst-gående linie. Hvis man giver sig til at tælle dagene imellem de to jævndøgns datoer, vil man finde ud af, at sommerhalvåret er rundt regnet cirka en uge længere end vinterhalvåret, og at et halvår defineret på denne måde altså ikke helt præcis er et halvt år langt.

Dette hænger sammen med, at Jordens bane omkring Solen ikke er cirkulær, men derimod elliptisk, samt at sommeren på den nordlige halvkugle – det vil sige i den periode, hvor den nordlige del af jordaksen peger ind mod solen – for øjeblikket falder i den del af banen, hvor Jorden kommer længst væk fra Solen.

Det, at forbindelseslinien imellem Solen og Jorden overstryger lige store arealer i lige lange tidsrum, gør at den del af ellipsens areal, der svarer til sommer på den nordlige halvkugle, er større end den del af ellipsens areal, der svarer til vinter på den nordlige halvkugle. Det vil så sige, at sommeren altså er længere end vinteren på den nordlige halvkugle.

Egentligt er det jo ganske herligt, at vinteren er cirka en hel uge kortere end sommeren, men det er der også lidt synd for dem, der bor på den sydlige halvkugle, hvor forholdet jo er omvendt.

Man kan så trøste sig med, at denne uretfærdighed ganske langsomt vil blive udlignet med tiden. Fordi Jordaksen ganske langsomt drejer rundt i en kegle, og det betyder, at om cirka 9.000 år vil den nordlige jordakse pege væk fra Solen. På dette tidspunkt vil vinter- og sommerhalvåret være lige lange på både den nordlige og den sydlige halvdel af Jordkloden. Hvorefter det vil begynder at blive omvendt, det vil sige, at den nordlige halvkugle vil begynde at få længere vinterhalvår og den sydlige halvkugle vil begynde at få længere sommerhalvår.

Sankt Matthæus dag


Hverdagen, Årets gang.

For tyve år siden, da jeg boede i Herlev og jeg var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg den artikel om Sankt Matthæus dag, jeg her vil bringe et lille udklip fra …

I dag er det Sankt Matthæus dag og dagen er officiel mindedag for Sankt Matthæus. Rent faktisk ved man ved ikke ret meget om ham ud over, at han oprindeligt var tolder og at han efter Jesus opfordring blev en af hans tolv disciple samt at han også er en af de fire evangelister.

Ifølge en legende led Sankt Matthæus martyrdøden i Etiopien og ifølge en anden legende døde han i Persien, men hvilken af dem, der er den rigtige, eller om han døde på en hel tredje måde, har jeg via mine kilder ikke kunnet finde ud af.

Ifølge folkeovertroen i det gamle danske bondesamfund skal vejret helst skal være fint på Sankt Matthæus dag, da det betyder, at frugthøsten det efterfølgende år vil blive speciel god.

Smut …


Hverdagen, Årets gang.

… og så var år 2020s 38. weekend desværre allerede brugt helt op samt vel overstået og det er atter blevet hverdag igen med alt hvad det nu indebærer af diverse forskellige former for arbejdsopgaver til både min Skat og mig.

Tobias dag


Hverdagen, Årets gang.

For tyve år siden, da jeg boede i Herlev og jeg var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg den artikel om Tobias dag, jeg her vil bringe et lille udklip fra …

I dag er det Tobias dag og dagen er officiel mindedag for en meget from mandlig jøde, der omtales i det apokryffe skrift “Tobits Bog” i “Det Gamle Testamente” fra omkring år 200 før vores tidsregning.

Ifølge legenden blev Tobias af sin blide far sendt til Medien efter en stor sum penge og på denne farefulde rejsen blev han beskyttet af englen Rafael.

Ligeledes ifølge legenden befalede Gud, at Tobias skulle gifte sig med enken Sara fra Ekbatana, der allerede havde haft syv ægtemænd, der alle som en var blevet dræbt på brudenatten af dæmonen Asmodis, men den fromme Tobias gennemførte brudenatten og overvandt dermed dæmonen.

Den sidste af de to legender skulle ifølge diverse overleveringer være baggrunden for, at man i det gamle danske bondesamfund havde skikken med Tobias- natten, hvor den nygifte brud og brudgom ikke måtte havde samleje den allerførste nat efter brylluppet for ikke at udfordre Gud eller andre, der efterfølgende ville hævne sig ved at dræbe brudgommen.

Pudsigt nok så er der mig bekendt ikke nogen som helst former for varsler i forbindelse med Tobias dag, men hvis du har kendskab til en eller flere, må du meget gerne dele den eller dem med mig.

Sankt Lambertus dag


Hverdagen, Årets gang.

For tyve år siden, da jeg boede i Herlev og jeg var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg den artikel om Sankt Lambertus dag, jeg her vil bringe et lille udklip fra …

I dag er det Sankt Lambertus dag og dagen er officiel mindedag for Sankt Lambertus, der blev født i Flandern omkring år 635. Ifølge legenden var Sankt Lambertus, der var biskop af Maastricht fra år 670 samt frem til sin død, en meget energisk missionær.

Legenden fortæller end videre, at Sankt Lambertus omkring år 705 blev dræbt i sit hjem af nogle franske adelsmænd, hvilket sandsynligvis skyldes, at han havde anklaget dem for blodskam samt hor.

Pudsigt nok så er der mig bekendt ikke nogen som helst former for varsler i forbindelse med Sankt Lambertus dag, men hvis du har kendskab til en eller flere, må du meget gerne dele den eller dem med mig.