Kategoriarkiv: Årets gang

Ved I godt …


Hverdagen, Årets gang.

… at det er lørdag den 12. oktober 2019 i dag samt at det betyder, der så er lige præcist 50 dage til, det er den første december 2018 og at der dermed også er lige præcist 50 dage til, vi må åbne den allerførste låge i årets julekalender samt den allerførste gave i årets pakkekalender ?

Efterårsjævndøgn


Hverdagen, Årets gang.

For nitten år siden, da jeg boede i Herlev og jeg var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg den artikel om Efterårsjævndøgn, jeg her vil bringe et lille udklip fra …

For en gangs skyld har jeg dog rettet i indlægget, før det blev postet, så det er de aktuelle oplysninger, man finder i det.

🙂

I dag, hvor det er efterårsjævndøgn, går vi ind i vinterhalvåret, idet at det er i dette døgn, at dag og nat på hele Jordkloden er lige lange nemlig tolv timer hver.

Normalt definerer man vinterhalvåret her på den nordlige halvkugle, det vil sige, den halvdel af Jordkloden, der ligger nord for Ækvator, som værende perioden fra efterårsjævndøgn, der altid falder enten den 22. eller 23. september, til forårsjævndøgn, der altid falder enten den 20. eller 21. marts.

Helt præcist så er det i dag klokken lige præcist 9:50 efter dansk tid, at Solen passerer Ækvator og dermed begynder vinterhalvåret.

Jordens akse hælder 23,5 grader i forhold til det normale plan, hvormed bevægelsen rundt om Solen foregår. Dette betyder, at Solen faktisk kun står op omkring en nord-syd-gående linie to gange om året, nemlig henholdsvis ved forårs- og efterårsjævndøgn.

I sommerhalvåret står Solen op langs en sydøst-nordvest-gående linie og i vinterhalvåret står Solen op langs med en sydvest-nordøst-gående linie. Hvis man giver sig til at tælle dagene imellem de to jævndøgns datoer, vil man finde ud af, at sommerhalvåret er rundt regnet cirka en uge længere end vinterhalvåret, og at et halvår defineret på denne måde altså ikke helt præcis er et halvt år langt.

Dette hænger sammen med, at Jordens bane omkring Solen ikke er cirkulær, men derimod elliptisk, samt at sommeren på den nordlige halvkugle – det vil sige i den periode, hvor den nordlige del af jordaksen peger ind mod solen – for øjeblikket falder i den del af banen, hvor Jorden kommer længst væk fra Solen.

Det, at forbindelseslinien imellem Solen og Jorden overstryger lige store arealer i lige lange tidsrum, gør at den del af ellipsens areal, der svarer til sommer på den nordlige halvkugle, er større end den del af ellipsens areal, der svarer til vinter på den nordlige halvkugle. Det vil så sige, at sommeren altså er længere end vinteren på den nordlige halvkugle.

Egentligt er det jo ganske herligt, at vinteren er cirka en hel uge kortere end sommeren, men det er der også lidt synd for dem, der bor på den sydlige halvkugle, hvor forholdet jo er omvendt.

Man kan så trøste sig med, at denne uretfærdighed ganske langsomt vil blive udlignet med tiden. Fordi Jordaksen ganske langsomt drejer rundt i en kegle, og det betyder, at om cirka 9.000 år vil den nordlige jordakse pege væk fra Solen. På dette tidspunkt vil vinter- og sommerhalvåret være lige lange på både den nordlige og den sydlige halvdel af Jordkloden. Hvorefter det vil begynder at blive omvendt, det vil sige, at den nordlige halvkugle vil begynde at få længere vinterhalvår og den sydlige halvkugle vil begynde at få længere sommerhalvår.

Ved I godt …


Hverdagen, Årets gang.

… at det er søndag den 22. september 2019 i dag samt at det betyder, der så er lige præcist 100 dage til, det er nytårsaften og at vi allerede dagen efter tager hul på år 2020 ?

Jeg ved ikke, om det kun er mig, men personligt synes jeg, at sådant et helt kalenderår simpelthen bare går helt vildt hurtigt, for det er jo stort set brugt helt op, før man når at tage hul på det.

Ved I godt …


Hverdagen, Årets gang.

… at det er søndag den 15. september 2019 i dag samt at det betyder, der så er lige præcist 100 dage til juleaften samt til vi må åben årets julegaver ?

Ved I godt …


Hverdagen, Årets gang.

… at det er den 23. august 2019 i dag samt at det betyder, der så er lige præcist 100 dage til, det er den første december 2019 og at der dermed også er lige præcist 100 dage til, vi må åbne den allerførste låge i årets julekalender samt den allerførste gave i årets pakkekalender ?

Hundedagene slutter


Hverdagen, Årets gang.

For nitten år siden, da jeg boede i Herlev og jeg var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg den artikel om Hundedagene slutter, jeg her vil bringe et lille udklip fra …

I dag den 23. august 2019 slutter de frygtede Hundedage, der startede den 23. juli 2019. Sådant er det hvert eneste år og sådant har det været hvert eneste år stort set lige siden tidernes morgen eller i hvert fald lige siden den gang, hvor menneskerne begyndte at interessere sig for himmellegemernes årlige vandring samt dens betydning for livet på jorden.

Det var de gamle egypter samt romer, der fandt ud af, at Hundedagene skulle ligge i perioden fra og med den 23. juli samt til og med den 23. august. Det skyldes, at stjernen Sirius, der også bliver kaldt for Store Hund, da den er den største af stjerne i stjernebilledet Store Hund, i sin årlige vandring på himlen befinder sig nærmest på Solen og dermed mente man, at Sirius tilføjede ekstra varme til Jorden.

Under alle omstændigheder så er perioden i hvert fald den varmeste tid af året på den nordlige halvkugle, og det har muligvis givet anledning til alle myterne om, at mælken bliver sur, kød rådner, hundene bliver bidske og så videre. Selv Homer beskrev Sirius som “et meget ondt varsel som påfører en allerede lidende menneskehed uudholdelig smerte“.

Med Hundedagens slutning slutter altså ikke kun et særlig uheldig tidspunkt af året, men altså også den varmeste del af året i hvert fald her på den nordlige halvkugle og dermed betyder Hundedagenes slutning desværre også, at sommeren er ved at være slut samt at efteråret med den efterfølgende vinter allerede er ved at være på vej til vores breddegrader.

Fire uger


Hverdagen, Årets gang.

Egentlige er det lidt pudsigt samt ret så underligt så forskelligt man kan se på den samme ting, tag nu for eksemplet fire uger altså 30 dage …

For når man sidder og skriver en aftale, der skal finde sted om fire uger altså 30 dages tid, ind i sin kalender, så føles de fire uger altså 30 dages tid som noget nær en evighed eller i hvert fald noget, der ligger meget langt ude i fremtiden. Hvis man derimod sidder og blader lidt tilbage i sin kalender og man dermed “falder” over en aftale, der fandt sted for fire uger altså 30 dages tid side, så er det jo stort set ikke ret længe siden.

Sådant har min Skat og jeg det også med vores fire uger altså 30 dage lange skønne sommerferie, for før vi tog hul på den, synes vi, at det var helt vildt dejligt, at vi nu kunne se frem til fire uger altså 30 sammenhængende fridage og vi havde masser af forskellige drømme, håb samt planer for, hvad vi kunne samt skulle bruge alle de mange skønne fridage til.

I dag fire uger altså 30 dage senere, kan vi så begge to blot konstatere, at de fire uger altså 30 sammenhængende fridage, vi noget så frygteligt havde glædet os til, desværre allerede er brugt helt op og at vi langt fra har nået bare tilnærmelsesvis en lille bitte brøkdel af alt det, vi havde drømt om, håbet på, planlagt samt regent med at vi kunne og skulle nå i løbet af indeværende års sommerferie.

Dermed har jeg ikke skrevet, at vi ikke har haft en god samt indholdsrig sommerferie, for det har vi i den grad haft, men den var bare alt for kort.

De lyse nætter slutter


Hverdagen, Årets gang.

For nitten år siden, da jeg boede i Herlev og jeg var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg den artikel om De lyse nætter slutter, jeg her vil bringe et lille udklip fra …

Allerede i starten af august måned begynder de allerførste små tegn, der tyder på, at sommeren er ved at synge på sit allersidste vers, at vise sig. For eksempel synger småfuglene ikke længere deres skønne morgensang for den opstående sol, mange af de trækfugle, vi har haft glæde af hele sommeren, begynder at drag mod syd og de lyse nætter, hvor vi selv midt på natten har kunnet skimte lys nederst i horisonten, slutter.

At de lyse nætter slutter betyder, at himlen om natten i de næste ni måneders tid vil nå at blive helt mørk, da Solen vil nå under 18 grader under horisonten hver nat samt at vi vil komme til at opleve alle tre former for tusmørke hver aften, før nattemørket for alvor sænker sig, og at vi vil komme til at opleve alle tre former for tusmørke, før dagslyset for alvor sætter ind.

De tre former for tusmørke, der findes, er for øvrigt henholdsvis …

Borgerlig tusmørke … det vil sige det tidsrum, fra solen går ned, til den er 6 grader under horisonten eller skrevet på en anden måde … i den periode, hvor langt de fleste former for udendørs aktiviteter som reglen kan foregå uden brug af kunstig lys, og både horisontlinien samt alle genstande på jorden tydeligt kan ses.

Nautisk tusmørke … det vil sige det tidsrum, hvor solen er fra 6 til 12 grader under horisonten eller skrevet på en anden måde … i den periode, hvor man kan se omridset af alle genstande på jorden, hvorimod horisonten, der hedder kimingen, hvis man befinder sig til søs, er meget vanskelig at skelne.

Astronomisk tusmørke … det vil sige det tidsrum, hvor solen er fra 12 til 18 grader under horisonten eller skrevet på en anden måde … i den periode, hvor man kan se et mere eller mindre kraftigt genskær af Solens lys på himlen.

Den gyldne samt brugbare tommelfingerregel for de lyse nætter i Danmark hedder … at de starter den 5. maj og at de slutter den 8. august, men det kan dog variere lidt alt efter, hvor i landet eller rettere på hvilken breddegrad man befinder sig.