Arkiver

Morten Bisp


Hverdagen.

For otte år siden, da jeg boede i Herlev og var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg denne artikel om Morten Bisp, som jeg her vil bringe et lille udklip fra …

I går var det Mortens aften og i dag er det Mortensdag, og lige som med så mange andre af vores mærkedage og øvrige højtider påbegynder vi fejringen aften før altså den 10. november.

Mortensaften kendetegnes jo som bekendt ved, at man i mange hjem serverer ande- eller gåsesteg. Det er nu en ret ny stik her i landet, for i gamle dage havde man ikke råd til at spise fjerkræ på gårdene, det skulle enten afleveres til herremanden eller sælges i købstaden.

Om biskop Martin af Tours, der er dagens navnehelgen, bliver der fortalt følgende legende …

Den fromme præst Martin gemte sig i en gåsesti, da indbyggerne i byen Tours ville gøre ham til biskop i året 371. Han havde nemlig ikke løst til at blive kirkeligt overhoved, men gæssene var så tarvelige at røbe ham med deres arrige gnækken, så borgerne alligevel fandt ham og fik ham udråbt til biskop.

Legenden fortæller videre, at det var biskop Martin selv, som straks efter udnævnelsen påbød, at folk hver år den 11. november skulle spise gåsesteg som hævn over gæssene.

Man han hed jo ikke Morten ???

Jo for navnet Martin blev i Danmark til Morten.