Månedsarkiv: maj 2008

Hjemme igen


Hverdagen, Nyheder, Oplevelser.

Så er min Skat

2008/05/31/101.jpg

…lige kommet hjem fra dagens broløb. Han er godt træt og hans ben er godt ømme, men han er glad, for han gemmenførte og han var den af de fem gutter, som havde sat hinanden stævne i dag, som fik den bedste tid og det på trods af, at hans løbeform ikke er særlige god lige for tiden.

🙂

Nu går vi seng. Sov Godt.

ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz

Gennemført


Hverdagen, Nyheder, Oplevelser.

Ifølge Broløbets hjemmeside har min Skat gennemført turen ( en halvmaraton altså godt 21 hårde kilometer med udsigt ud over Storebælt ) med resultatet 1 time, 51 minutter og 55 sekunder, hvilket giver en gennemsnit tid på 5:19 minutter per kilometer og en gennemsnithastighed på 11,31 kilometer i timen.

🙂

Nedtælling til Broløb


Hverdagen, Nyheder, Oplevelser.

Min Skat

2008/05/31/001.jpg

… er i fuld gang med at foretage de sidste forberedelser til dagens broløb, hvilket han har været i gang med stort set hele formiddagen.

Han har nået at få sat små røde silke bånd på sin sorte rygsæk …

2008/05/31/002.jpg

… så den er lidt nemmere at finde imellem de cirka 10.000 andre rygsække, som den vil være lagt imellem, når han skal bruge den igen efter løbet.

🙂

Efterhåndens som han er kommet i tanke om, hvilke ting han skal have med, er de blevet lagt på vores spisebord …

2008/05/31/003.jpg

… inde i stuen. Nu har han …

2008/05/31/004.jpg

… forhåbentlig husket det hele og lige om lidt, så er han taget af sted.

Jeg håber, at han får et dejligt broløb og at han ikke kommer noget noget til hverken under løbet eller på køreturen til og fra det.

🙂

Blomster


Hverdagen.

Her til morgen skinner solen fra en næsten skyfri himmel og det er noget, som vores potteplanter i køkkenet kan lide. Kaktussen …

2008/05/30/001.jpg

… som vi købte sidste gang, vi var i Ikea, og tre af vores mini orkideer …

2008/05/30/002.jpg

… konkurrerer om, hvem af dem der kan vise de flotteste blomster.

🙂

Jeg synes, at de er lige flottet.

God morgen torsdag


Hverdagen.

Der er dage, hvor morgens sol opgang er flottere og mere spændende end andre dage. I dag har været en af dem.

Klokken 5:00 …

2008/05/29/001.jpg

Klokken 5:30 …

2008/05/29/002.jpg

Klokken 6:00 …

2008/05/29/004.jpg

🙂

Foredrag om byens gamle klostre


Oplevelser.

Vi ankom til Sankt Laurentii Kirkes meninghedssal …

2008/05/28/101.jpg

… som ligger i Skolegade nummer 11 i Roskilde, ved 19:15 tiden. Der var kommet en hel del før os ( vi købte billet nummer 57 og 58 ) og der kom også en hel del efter os. Faktisk blev man ved at skulle finde flere stole frem, så de fremmødte kunne sidde ned. Vi sad helt foran og vi fik talt lidt med Lotte Fang-Borup, som glædede sig over at se det store fremmøde.

Ved 19:30 tiden gik Lotte Fang-Borup, der er kendt i Roskilde som lokalhistoriker, tidligere byrådsmedlem samt bibliotekar, der også har skrevet flere bøger om Roskilde bys historie, i gang med sit foredrag om "De gamle klostre i Roskilde og tiden før reformationen".

Hun havde især valgt at fortælle os om Sankt Agnes og Sankt Clara klostrene.

🙂

I år 1400 havde Roskilde endnu sin fulde politiske og økonomiske styrke ikke mindst takket være biskop Peder Jensen Lodehat, der var dronning Margrethe den 1.s mangeårige ven og rådgiver.

Bispestolens store godsbesiddelser inklusiv den vigtigste København var intakte. Valdemar Atterdag havde godt nok i 1350 tvunget bispen til at overlade sig København, men dronning Margrethe den 1. leverede den tilbage til biskoppen.

Roskilde bys nedgang begyndte straks efter Peder Jensen Lodehats død i 1416. Margrethe den 1.s efterfølger Erik af Pommern tog København tilbage til kronen i 1417 og forholdet mellem konge og biskop var anstrengt i en årrække.

Når det gik mindre godt for bispestolen, var det også uheldigt for byen. Samtidig oplevede Roskilde, at handelen med udlandet gradvist flyttede til København og Køge, som havde en langt bedre placering for udenrigshandel, da begge byer havde en havn, der var nemmere at komme ind i.

Roskildes betydning gik langsomt tilbage gennem hele 1400-tallet og helt galt gik det efter reformationen i 1536, hvor hele det gejstlige hierarki forsvandt og bispestolen flyttede til København.

Indbyggertallet i Roskilde var cirka 6.000 til 8.000 i år 1400 og det faldt til under 2.000 efter reformationen.

Først langt ind i 1800-tallet begyndte byen igen at vokse og i år 1900 rundede indbyggertallet igen de 8.000.

🙂

Sankt Agnes Kloster blev stiftet i år 1263 som et nonnekloster af Dominikanerordenen. Klostret lå lidt uden for byen mod nord. Man ved ikke, hvordan klostret så ud, men det har nok været en firlænget bygning i to etager med en kirke mod nord.

Klostrets stifter var Erik Plovpennings datter Agnes. Bag hende stod hendes moder, der var den meget stærke enkedronning Margrethe Sambiria, som havde brug for en stiftelse til sine to yngste døtre, der endnu ikke var blevet lovet bort til ægteskab ved faderens død.

Tre år senere lod Agnes ældre søster Jutta sig også klostervi, men de to kongedøtre rømmede få år efter klostret, brød deres klosterløfte og tog det skænkede jordegods med sig, hvormed en af datidens helt store skandaler var i fuld gang.

En gammel vise fortæller: "at Jutta drog på besøg hos kong Valdemar Birgersen af Sverige, der var gift med hendes søster, og at kongen tog så varmt og vel imod hende, at hun fødte en søn".

Klosteret, der skulle have plads til 30 nonner, ejede foruden sine gårde over hele Sjælland også huse i Roskilde by. Blandt andet ejede det en badstue på Algade lige over for det daværende rådhuset.

I 1295 skænker kong Erik Menved klostret sin jord ved Roskilde ( et område, der blev kaldt Konnungshegnet ) samt en møllen, der lå ved Haraldsborg. Klosteret fik efterhånden ejendomme i ikke mindre end 70 sjællandske landsbyer.

Omkring år 1500 går det ned ad bakke med økonomien, men der rettes op på forholdene. I 1508 får vi at vide, at "Søstrenes antal skal være 30, af hvilke de 23 skulle gange til kor med priorissen og tjene den almægtigste Gud og Sankt Agnes og bede for deres sjæle, som har stiftet klosteret, mens de resterende 6 søstre skulle være udi stegerset ( læs = køkkenet ), udi kælderen og udi andre af klosterets sysler og arbejder".

Om klosterets fornemhed vidner to så fornemme priorindenavne som Magdalene Bille og Birgitte Oxesdatter.

Klosteret har også ejet en badstue ved Snæversti, men den var nok ikke til eget brug. I et brev fra 1515 erkender Lage Kedelsmed og Lauritz Klejnsmed ( de var begge to borgere i Roskilde ) at de af Sankt Agnete Kloster har lejet den øde grund, "hvor klosterets gamle badstue fordum stod".

🙂

Sankt Clare Kloster var et nonnekloster af Franciskanerordenen viet til Sankt Clara. Det blev stiftet i år 1256 på grundlag af grevinde Ingerd af Regensteins godsgave. Et helt klart tegn på, at Ingerd af Regenstein har fulgt nøje med i, hvad der rørte sig inden for franciskanerbevægelsen. Hun var meget interesseret i clarisserne. I 1257 modtog hun pavelig tilladelse til at indtræde i ordenen uden at aflægge fattighedsløfte! Der står i pavens brev: "Du må i denne orden nyde dine indtægter, ligesom om du var forbleven i Verden".

Sankt Clare Kloster var et af ordenens første nonneklostre nord for Alperne og det lå imellem den nuværende Bypark og Sankt Claras Vej, det vil sige lige udenfor byvolden.

For nonneklostrene var det ikke nødvendigt at ligge midt inde i købstaden, da søstrene ikke skulle ud og virke for troen blandt folket, ligesom de ikke var afhængige af at samle penge ind.

Nonnerne kaldtes Sankt Clarasøstrene eller Clarisserne. Sankt Claraordenen eller Sankt Daminians orden blev stiftet på Frans af Assisis tid af en italiensk kvinde ved navn Clara Scifi, som var meget grebet af hans forkyndelse.

Ordenens andet navn skyldes, at hun netop aflagde løfte om at stifte en orden og et kloster i Sankt Daminians kirke i Assisi. Claras klosterregel var strengere end de mandlige gråbrødres … nonnerne var forpligtet til tavshed og al omgang med folk uden for klostret var forbudt. De skulle leve spartansk og gå simpelt klædt ligesom gråbrødremunkene. Da kvinder ikke kunne forrette gudstjeneste, var der ansat to gråbrødre til at sørge for messer, skriftemål og uddeling af sakramenter.

Efter Ingerds af Regenstein død kom klostret flere gange i økonomisk nød. Klosterets værneherre, der var ærkebiskoppen, må appellere om hjælp i 1266 "da vore elskede døtre i Kristus, søstrene af den hellige Claras orden i Roskilde, tynges af så stor fattigdom, at de ikke kan fuldføre den kirke, de har påbegyndt at bygge". Det lykkedes dog til sidst, men næppe før omkring år 1300.

En Niels Hermansen tilskøder i år 1286 huse, jord og alt tilliggende til hans gård i Lothenstoft i Sankt Mortens Sogn til klosteret. På skødebrevet er tilføjet "extra Roscild ad adquilonem", hvilket betyder "uden for Roskilde ( det vil side udenfor voldene ) mod nord", altså tæt på klosteret.

I dag er der desværre ingen spor efter hverken Sankt Claras kirken eller kloster. Dog er det meste af Sankt Clara Klosters arkiv bevaret. Det giver i første række en masse oplysninger om godset, men man får også at vide, at nonnerne udlånte penge mod pant såvel i fast ejendom som i løsøre samt at klosterets faste bygninger af forskellige folk blev benyttet som sikkert opbevaringssted af værdigenstande. Klosteret fungerede altså som en slags bank på et tidspunkt, hvor der ingen banker var i Danmark, simpelhen fordi det ikke kunne betale sig, da Bibelen forbød, at man tog renter.

🙂

Jeg nåede at spørge Lotte Fang-Borup, om der er en mulighed for, at hun tager os med på byvardringer i løbet af sommeren, for vi savnede virkelig disse byvadringer sidste år, og hun lovede mig / os, at hvis hun har det bedre til sommer, end hun havde det sidste år, så skal hun nok tage sig sammen.

Hvis det bliver til noget, så ved jeg, at vi i hvert fald er to, som glæder os meget til det.

🙂

Solen skinner …


Hverdagen.

… og det er noget, som de nyompottede potteplanter oven på miniovnen …

2008/05/28/001.jpg

… og i køkkenvinduet …

2008/05/28/002.jpg

… samt jeg kan lide.

Jeg håber, at det gode vejr holder og meget gerne mindst weekenden over. For det vil være skønt, hvis årets Broløb på lørdag kan blive afviklet i tørvejr.

🙂

Regnvejr


Hverdagen.

I dag er vejret både gråt, koldt samt trist og oven i det så regner det. Det regner faktisk så meget lige nu, at jeg ikke har spor lyst til at gå ud i det.

🙁

Så jeg bliver indendørs, hvor jeg vil hygge mig med at rydde op og på den måde måske nå at få aflivet yderligere en god håndfuld af diverse små hængepartier, som har nået at samle sig i vores hjem.

🙂

Så må vi se, hvor meget jeg får taget mig sammen til at nå i dag, for jeg kunne jo også bare hygge mig sammen med min hæklenål og det igangværende hækleprojekt.

😉

Godnat weekend


Hverdagen.

Min Skat sidder og ser Formel 1, som han optog, imens vi hyggede os i Botanisk Have. Solen er på vej ned …

2008/05/25/101.jpg

… og jeg er på vej i seng.

Godnat og sov godt.

ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz ZZZzzz

Næsten hjemme


Hverdagen, Oplevelser.

Vi forlod Botaniks Have og gik over til Nørreport Station, hvor vi kun kom til at vente i cirka 10 minutter, før et regionaltog mod Kalumborg ankom til perronen.

🙂

På vej hjem i toget sad vi og talte om dels noget af alt det, som vi har set i løbet af dagen, dels om noget af alt det, som vi efterhåndens har nået at opleve og dels om noget af alt det, som vi godt kunne tænke os at komme til at opleve. Man har vel lov til at have drømme for fremtiden ?

Vi ankom til Roskilde Station og der fra begyndte vi at gå hjemad via Køgevej. Vi var dog ikke nået ret langt, før vi begge to lige skulle have hver sit kamera frem …

2008/05/25/201.jpg

… for træerne lige før rundkørelsen er nu sprugnet helt ud …

2008/05/25/202.jpg

… det er jo næste lige før, vi havde kunne nøjes med at fotografe dem …

2008/05/25/203.jpg

😉