Arkiver

Brok over brokkeri


Hverdagen.

Min Skat og jeg bor i en ejerlejlighed, hvilket er et meget bevist valg fra vores side af, da vi er af den opfattelse, at et hus er lig med en have og en have er lig med spild af tid. Det er ikke fordi, vi ikke godt kan lide at opholde os udendørs og især når vejret er til et, men så vil vi altså meget hellere kunne gå eller løbe en tur frem for at knogle rundt for at luge et blomsterbed, slå en græsplæne eller klippe en hæk. Vi ved begge to udemærket godt, hvad det vil sige at gøre disse ting, for vi har begge to været vandt til at skulle klare alt arbejdet med de haver, vi er vokset op med.

Min Skat og jeg ved godt, hvad det vil sige at rydde sne, for han er opvokset i et hus på en hjørnegrund, så der skulle ryddes sne ikke kun fra fortovet og ind til husets indgangsdør, men også på fortovet langs med to af grundens sider, og jeg er opvokset i et rækkehus, hvor der så godt nok kun skulle ryddes sne fra fortovet og ind til husets indgangsdør samt på fortovet i huset fulde bredde. Så vi har begge to været vandt til at rydde sne fra barndommen af og vi er også begge to mere end glade for, at vi har folk ( læs: vores varmemester samt de to ejendomsfunktionærer ) til at klare snerydningen samt saltningen her.

Det er nu helt dejligt at vide, at vi ikke selv skal til at grave os fri af sneen samt salte, når vi skal udendørs om morgen for at komme på arbejdet og vi glæder os over, at vores varmemester som reglen går i gang med både snerydningen samt saltningen allerede ved 4:45 og senest ved 5:00 tiden om morgen.

Det er så desværre bare ikke alle i vores bebyggelse, der deler vores glæde over det … for der står jo i vores husorden, at man ikke må larme før efter klokken 8:00 i sommerhalvåret samt efter klokken 7:00 i vinterhalvåret og så skal vores varmemester samt de to ejendomsfunktionærer altså ikke forstyre folks skønhedssøvn før de nævnte tidspunkter !

Jeg skal nok lade være med at skrive, hvad jeg mener om disse brokkende personer og især om deres intelligens eller rettere mangel på samme, men jeg kunne nu godt tænke mig at få at vide, hvordan de har forestillet sig, at vores varmemester samt de to ejendomsfunktionærer skal kunne nå at rydde sne samt salte før klokken 7:00, når de først må går i gang med opgaven tidligst klokken 7:00 ?

Der står jo i politivedtægterne at fortove og veje skal være ryddet for sne samt salte før klokken 7:00 på alle hverdage og lørdag samt før klokken 8:00 på alle søndage og helligdage.

Bare fordi disse brokkende personer kan sove den halve dag væk, fordi de ikke skal møde på en arbejdsplads eller et uddannelsested på et bestemt tidspunkt, så er det jo ikke ensbetydende med, at alle andre er lige så godt stillet som dem. Så i stedet for at brokke sig over, de måske får deres skønhedssøvn ødelagt, så skulle de altså meget heller tage at glæde sig over, at de ikke er tvunget til at skulle tidligt op om morgen hverken for at fjerne sne samt salte eller for at at møde på arbejdet eller i skole. For pudsigt nok er det jo ikke dem, der har nattearbejde, der brokker sig, men derimod dem, der af den ene eller anden grund ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet og som derfor i hvert fald teoretisk set kan få deres behov for skønhedssøvn dækket på alle tidspunkter af døgnet.