Månedsarkiv: maj 2009

Søndagens smukke afslutning


Hverdagen.

Dagens solnedgang over Astersvej klokken cirka 21:10 …

2009/05/31/301.jpg

… klokken cirka 21:15 …

2009/05/31/302.jpg

… kokken cirka 21:20 …

2009/05/31/303.jpg

… klokken cirka 21:25 …

2009/05/31/304.jpg

… klokken cirka 21:30 …

2009/05/31/305.jpg

… klokken cirka 21:35 …

2009/05/31/306.jpg

… klokken cirka 21:45 …

2009/05/31/307.jpg

… klokken cirka 21:55 …

2009/05/31/308.jpg

… klokken cirka 22:00 …

2009/05/31/309.jpg

… klokken cirka 22:05 …

2009/05/31/310.jpg

… klokken cirka 22:10 …

2009/05/31/311.jpg

… og klokken cirka 22:25 …

2009/05/31/312.jpg

… hvor man kunne se, månen …

2009/05/31/313.jpg

… stod højt på himlen hen over Holbækmotorvejen, som min Skat og jeg oplevede og fotograferede den fra vores altan, imens vi lige fik klaret en god håndfuld af diverse småting, som vi ikke lige har nået i løbet af dagen, da vi jo har været ude i Sagnlandet Lejre, hvor vi har hørt en hel masse rigtigt gode historie under årets Fortællefestivals anden og længste dag.

1. pinsedag


Hverdagen.

For ni år siden, da jeg boede i Herlev og jeg var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg denne artikel om 1. pinsedag, som jeg her vil bringe et lille udklip fra …

Det er ved at være en meget gammel tradition, at solen skal danse pinsemorgen ( altså om morgen 1. pinsedag ), da den med meget stor sandsynligvis stammer fra midten af 1800-tallet.

På den tid er der flere beretninger og ikke mindst fra de borgerlige miljøer, som fortæller, at man pinsemorgen skal ud og se solen danse. En af de ældste vidnesbyrd findes i Vilhelm Bergsøes "Fra den gamle fabrik", som udkom i 1869.

En ældre forestilling knytter sig imidlertid til påskesolen. I store dele af Europa og altså også i Danmark mente man, at solen dansede påskemorgen, fordi den var så lykkelig over, at Jesus var genopstanden, men den holder vis nok ikke i længden.

😉

Indtil 1845 havde alle borgere i Danmark pligt til at gå i kirke på de kirkelige helligdage. Siden blev lovgivningen dog til al held lidt efter lidt lempet og i dag er det helt frivilligt, om man vil spilde sin tid med at gå i kirke.

Men tilbage til "de gode gamle dage" for måske var det med at feste tidligt om morgenen bare en god måde at omgå helligdags lovgivningen. Hvori det tidligere nemlig hed, at alle offentlige forlystelser ikke måtte afholdes efter klokken seks 1. pinsedag, men hvis man nu festede inden klokken seks om morgen og med det påskud, at man ville se solen stå op, så var det jo rent faktisk fuldt ud tilladt.

🙂

Lørdagens smukke afslutning


Hverdagen.

Dagens solnedgang over Køgevej klokken cirka 21:25 …

2009/05/30/401.jpg

… klokken cirka 21:30 …

2009/05/30/402.jpg

… klokken cirka 21:40 …

2009/05/30/403.jpg

… klokken cirka 21:45 …

2009/05/30/404.jpg

… klokken cirka 21:50 …

2009/05/30/405.jpg

… klokken cirka 21:55 …

2009/05/30/406.jpg

… klokken cirka 22:05 …

2009/05/30/407.jpg

… og klokken cirka 22:10 …

2009/05/30/408.jpg

… hvor månen lige kiggede frem …

2009/05/30/409.jpg

… fra dens skjul bag skyerne.

Som jeg oplevede og fotograferede den fra vores altan, imens jeg vandede alle vores planter derude, og jeg også lige fik klaret en god håndfuld af diverse andre småting, som jeg ikke lige har nået i løbet af dagen, da vi jo har været ude i Sagnlandet Lejre, hvor vi har hørt en hel masse rigtigt gode historie under årets Fortællefestivals første dag.

Hjem ad


Oplevelser.

Det har været en dejlig dag, hvor min Skat og jeg har fået endnu en rigtigt god en på opleveren, men nu skal det altså også gøre godt at komme til os selv igen.

Vi gik ud til bilen, der stor lige præcist der på Sagnlandet Lejres parkeringsplads, hvor vi havde efterladt den små fem timer tidligere. Den var blevet godt støvet af at står der, men den blev den nu også under årets Fortællefestival sidste år. Så det var vi forberedte på og derfor havde den heller ikke været en tur igennem vaskehallen, før vi kørte her ud. Der ville jo lige som have været spild af både penge og tid.

Vi begyndte at køre af Slangealleen …

2009/05/30/201.jpg

…og på vej mod Ledreborg Slot kom vi forbi den store Ledreborg Golfbane samt en af gravhøjene …

2009/05/30/202.jpg

… som man finder hist og her i landskabet. Så kørte vi ind i den efterhåndens ret så tætte skov …

2009/05/30/203.jpg

… og lige der for enden af vejen, hvor man kan se en lille lysning, finder man Ledreborg Allé på den vestre side og Ledreborg slot på den højre siden.

Vi forsatte ad den 7,3 kilometer lange Ledreborg Allé

2009/05/30/204.jpg

… og landskabet i denne del af Lejre og Roskilde kommuner invitere jo næsten en til at tænke i baner af eventyr, sagn og gamle tider.

🙂

Nu er vi lige kommet ind af vores hoveddør, og lige om lidt vil vi spise de lune pandekager, som lige nu hygger sig inde i vores miniovn. Derefter skal både min Skat og jeg i gang med at fremkalde alle de mange billeder, som vi har nået at fotografere i løbet af årets Fortællefestivals første dag.

Ad Ledreborg Allé


Oplevelser.

Vejret er virkeligt flot og sommerartigt i dag. For solen skinner fra en klar blå samt næsten skyfri himmel og DMI har lovet af temperatueren vil komme op imellem 18 og 22 varme skønne grader. Derfor har min Skat og jeg aftalt, at vi vil bruge dagen i dag til at få en forhåbentlig god en på opleveren.

Så vi har pakket hver vores rygsæk med blandt andet lidt proviant i både fast og flynede form samt det allervigtigste … hver sit kamera, der er udstyret med et helt nyt opladet batteri samt et helt tomt hukommelsekort. Hvorefter vi kørte hjemmefra ved 11:00 tiden.

Kursen er sat og den fører os ud af Roskilde og til Lejre nærmere bestemt til Sagnlandet Lejre. For at komme dertil, skal vi blandt andet ad Ledreborg Allé …

2009/05/30/001.jpg

Ledreborg Allé er blevet kaldt for Nordeuropas længste allé og den er da også hele 7,3 kilometer lang, hvoraf de 5,3 kilometer strækker sig som en snorlige linie i det meget smukke kuperede landskab. Hvorefter den munder ud i eller rettere slog et kraftig svind til højre ved Ledreborg Slot, der er placeret som en kostelig perle i den øst – vestgående akse.

Der blev tænkt både fremsynet og stort den gang i 1740-erne, hvor gehejmeråd Johan Ludvig Holstein i samarbejde med arkitekt Lauritz de Thurah, der blandet andet er kendt for Roskilde Palæ, der i dag blandt andet huser Museet For Samtidskunst, planlagde og lod det store vej- samt plantearbejde udføre.

2009/05/30/002.jpg

I følge datidens mode blev der plantet lindetræer og måske har det været tanken, at der skulles plantes alléer mod alle fire verdenshjørner for på den måde at markere sit land og dermed fremhæve det yndefulde og bølgende landskab ved hjælp af stramt styrede geometriske linier.

Til at starte med blev lindetræerne holdt som små lave træer med runde kroner, men senere blev denne beskæring afløst af en bort hugning af alle side grenene. På denne måde opstod det fine høje hvælv mellem trækronerne, som vi i dag oplever som Barok alléens særlige kendemærke.

2009/05/30/003.jpg

Den 28. februar 1942 lod lensgreve Josef Holstein Ledreborg Allé frede og ideen om at der lige præcist her skulle forblive en alléplantning blev dermed sikkert. Især fordi den aktuelle trussel om, at frysende bønder skulle forgribe sig på de mange rummeter brænde, dermed blev afværget.

Denne fredning kunne desværre ikke sikre de enkelte lindetræers forsatte gode vækst og i løbet af vinteren 1955 samt 1956 måtte et betydeligt antal af lindetræerne desværre fældes. Lensgrave Knud Holstein forsøgte sig dog med genplantninger af lindetræer, men han måtte desværre indse, at opgaven skulle løses på et noget bedre grundlag.

Derfor gik Lejre og Roskilde kommuner sammen om at forny den mest ødelagte del af Ledreborg Allé, det vil sige i alt 4,6 kilometer. Dette arbejde blev bistået af det daværende Hovedstadsråd, hvilket gjorde det muligt at gennemføre en total nyplantning af den lange vejstrækning.

2009/05/30/004.jpg

Det er det klassiske allétræ lind, der på latinsk hedder Tilia europaea Pallida, der blev valgt som også fremtidens allétræ og der er blevet gjort en smule mere plads til bilerne imellem trærækkerne. Da række afstanden, som før var 9 meter, nu er udvidet til 11 meter. Afstanden imellem træerne er ligeledes øget en smule, så den nu er 8 meter, men de gamle regler om placering og de indbyrdes afstands forhold er dog fastholdt. Så hele grundideen i dag er den samme, som den var i 1740-erne.

Der blev i alt planter cirka 1.200 nye lindetræer og de var alle som en udvalgte som små unge træer, der kunne klare den baske vinter i det store åbne landskab. Omkring hvert lindetræ blev der lavet en form for lille have, som var tilplantet med vildæbler. Denne lille have skulle sikre lindetræerne en god opvækst, for de stod godt beskyttede og de fik en omhyggelig pasning. Efter cirka fem til ti år var lindetræerne ved at være så store, at vildæblerne kunne fjernes, og lindtræerne vil fremover stå alene tilbage på den brede græsrabat langs med Ledreborg Allé.

2009/05/30/005.jpg

I dag er det Lejre og Roskilde kommuner, der passer hver sin halvdel af Ledreborg Allé, men de gør det ud fra en fælles målsætning og i et nært samarbejde. Der skal foretages en gennemtænkt og professionel beskæring, der kan sikre stærke sunde lindetræer. Så der dermed igen kan skabes det dybe perspektiv i det høje hvælv og det fantastiske landskabselement, som vil kunne begejstre de kommende generationer.

2009/05/30/006.jpg

Så var vi nået til enden af Ledreborg Allé og vi forsatte via Slangealléen. Inden længe var vi nået frem til parkeringspladsen ved Sagnlandet Lejre. Vi fandt en god parkeringsplads til bilen og derefter begav vi os hen til indgangen, hvor vi jo ikke skulle købe billetter, da vi sidste gang, vi var herude, havde sørgede for, at dagens billetter blev omdannet til sæsonkort.

I det næste indlæg vil der komme meget mere om dagens besøg i Sagnlandet Lejre, hvor vi har nydt alle de mange spændende historier, som vi har hørt under årets Fortællefestivals første dag.

Pinse


Hverdagen.

For ni år siden, da jeg boede i Herlev og jeg var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg denne artikel om pinsen, som jeg her vil bringe et lille udklip fra …

Pinsen er den sidste af de tre store højtider indenfor den kristne tro. Julen er den første og påsken er den anden.

Udenfor kirken fylder denne tredje højtid nærmest ingenting i folks bevidsthed. Alle ved, hvorfor vi fejrer jul, de fleste ved også, hvorfor vi fejrer påske, men hvor mange ved, hvorfor vi fejre pinse ?

Det er vist i virkeligheden kun de virkelige rettroende, kirken og så naturen, der holder pinsefest. Alle vi andre holder bare fri.

🙂

Pinsen falder altid lige præcist 50 dage efter påske og den er den kirkelige markering af Helligåndens kommen.

I Apostlenes gerninger i Det nye testamente fortælles det, at Helligånden kom til Jesus disciple i Jerusalem. Disciplene kunne nu tale mange forskellige sprog, så de kunne gå ud i verden og forkynde den kristne tro og apostelen Peter holdt en prædiken. Herefter mange lod sig døbe i Jesu Kristi navn. Den første, kristne menighed var nu dannet og den kristne kirke var dermed indstiftet.

Godnat sol


Hverdagen.

Dagens solnedgang over Astersvej klokken cirka 21:30 …

2009/05/29/301.jpg

… som jeg oplevede og fotograferede den fra vores altan, lige efter jeg var blevet færdig med at vande alle vores kønne planter der ude.