Arkiver

Høst Korsmesse


Hverdagen.

For ni år siden, da jeg boede i Herlev og jeg var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg den artikel om Høst Korsmesse, jeg her vil bringe et lille udklip fra …

Høst Korsmesse er fra meget tidligere tider en kirkefest til minde om kejser Herakleios genoprejsning eller retter ophøjelse af det kors, Jesu blev korsfæstet på, hvilket fandt sted på Golgatha den 14. september år 629. På det tidspunkt havde kejser Herakleios netop lige tilbageerobret korset, der 303 år tidligere var blevet fundet af kejser Konstantin den stores mor, der hed Helena, fra perser.

Pudsigt nok så er der mig bekendt ikke nogen som helst former for varsler i forbindelse med Høst korsmesse.