Arkiver

En summende gæst


Hverdagen.

Imens jeg gik rundt ude på vores altan, hvor jeg var i fuld gang med at vande de resterede planter samt nippe visne blade og blomster af dem, hørte jeg en ret så høj summen. Den kom over fra den ene af de tre helt store tomatplanter eller retter fra kanten af altanen bag den ene af det tre helt store tomatplanter og den var kom fra denne lille størrelse …

2009/09/08/201.jpg

… der i følge "Danmarks Store Natur Leksikon", der er skrevet af Tommy Dybbro og som blev udgivet af Politikens Håndbøger i 2004 er en stenhumlebi …

2009/09/08/202.jpg

… de er meget almindelig og vidt udbredt over det meste af landet, hvor de især træffes overalt i haver samt det åbne land, og nu har en af dem så også aflagt vores altan et kort besøg.

Stenhumlebier, der er store og brede bier med en sot krop med en orangerød spids på bagkroppen, etablere et bo enten lige over eller under jorden i gærder, stenbunker eller lignende. En familie består typisk af op til 300 individer. Deres hvidelige æg lægges på en voksdækket pollenklump i boet og de hvide laver lever lige ledelse i boet.

De nye dronninger, der er cirka 2,00 til 2,70 centimeter lange, samt de nye hanner, der er cirka 1,50 til 1,80 centimeter lange, knækkes i juli og august måned og straks efter parringen går dronningerne i hi i jorden, imens resten af samfundet går til grunde.