Arkiver

Alle Sjælenes Dag


Hverdagen, Årets gang.

For 21 år siden, da jeg boede i Herlev og jeg var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg den artikel om Alle Sjælenes Dag, jeg her vil bringe et lille udklip fra …

I forgårs var det Halloween, i går var det Alle Helgenes Dag og i dag er det Alle Sjælenes Dag, for selvfølgeligt skal der også være en dag om året, hvor vi sådant helt legalt kan mindes alle de afdøde, der aldrig har opnået helgenstatus.

Alle Sjælenes Dag er oprettet som en mindedag for alle de helt almindelige afdøde og i de katolske lande afholdes der stadigvæk messe for de sjæle, der befinder sig i skærsilden.

I Danmark blev helgendyrkelsen egentligt som sådant afskaffet ved reformation i 1536, men nogle få af de gamle helgendage betragtes dog stadigvæk som mindedag i nutidens protestantiske kirke. Således højtideligholdes både Alle Helgenes Dag samt Alle Sjælenes Dag stadigvæk i flere sogne den første søndag i november og i flere kirker læser præsten navnene op på alle de sognebørn, der er døde i løbet af det sidste års tid, samtidigt med der afholdes mindegudstjeneste for de afdøde.

Pudsigt nok så er der mig bekendt ikke nogen som helst former for varsler i forbindelse med Alle Sjælenes Dag, men hvis du har kendskab til en eller flere, må du meget gerne dele den eller dem med mig.