Arkiver

2. pinsedag


Hverdagen.

For otte år siden, da jeg boede i Herlev og var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg denne artikel om 2. pinsedag, som jeg her vil bringe et lille udklip fra …

Mange benytter pinsen til at komme på året første skovtur og det gjorde man også i "de gode gamle dage", hvor der var trængsel på de udadgående sporvogne. Faktisk var pinsen en af årets mest travleste tidspunkter af året for sporvogns personalet.

Mange havde madkurve med og man lejrede sig på plæner eller ved borde. Til udflugten skulle man have det pæne tøj på, som gerne skulle været helt nyt, hvis midlerne var til det.

Denne tradition med at drage på udflugt i det grønne mødte dog stor missionsk modstand, da udflugterne ikke var lige velset af alle.

Fra Valby tordnede den indremissionske pastor Ussing imod festlighederne. da han mente, at det var en alt for løssluppen måde at te sig på i højtid og hans udfald resulterede blandt andet i både revy- og skillingsviser.

Københavnerne tog i Dyrehaven og i resten af landet gjorde man naturligvis brug af de lokale skove eller parker. Mange benyttede lejligheden til at plukke bøgegrene, som de tog med hjem. Dette er en skik, som kan minde en hel del om det gamle bondesamfundets "sommer-i-byen" traditioner. Hvor man tog "majgrønt" i form af nyudsprugne bøgegrene med hjem i fællesskab og i procession.

Selvom by-folkenes bøgegrene var en mere individuel foreteelse, var en hel del af tanken bag den samme … at tage sommeren med hjem, og vise den frem.