Arkiver

Zoologisk Museum


Oplevelser.

Vi har en gang tidligere besøgt Zoologisk Museum …

2008/02/16/001.jpg

… som ligger i Universitetsparken nummer 15 på Østerbro i København, men den gang var der ikke mulighed for at komme ned i Hvalkælderen og derfor tog vi derind igen i dag.

Den første spæde begyndelse til Zoologisk Museum i København blev lagt for over 350 år siden, da et af Europas ældste museer blev skabt i København af den vidt berømte professor Ole Worm, der blev født i 1588 og døde i 1654.

Dette museum indeholdte mange mærkværdige ting samt sager og en af dem findes den dag i dag på Zoologisk Museum. Det er nu ikke en særlig videnskabelig eller værdigfuld genstand og den er derfor heller ikke udstillet i dag, men den er en af naturens mange ejendommelige luner … nemmelig en hestekæbe, som er omvokset af en trærod.

Da Ole Worm døde, købte Frederik den 3. store dele af hans museum til Det Kongelige Kunstkammer og i 1862 blev det nuværende Zoologisk Museum skabt ved en sammelægning af Det Kongelige Kunstkammers efterfølger Det Kongelige Naturhistoriske Museum og Universitetets Zoologiske Museum, da der blev opført en for den tid imponerende bygning i Krystalgade i København. Hvor publikum for første gang blev lukket indenfor i udstilllingerne den 2. november 1870.

Efterhånden, som museets samlinger voksede, var der ikke længere plads nok i bygningen i Krystalgade og store dele af samlingerne måtte opbevares uden for museet samtidigt med at udstillingerne begyndte at virke både gammeldags og støvede.

I 1967 blev det gamle Zoologiske Museum i Krystalgade lukket for publikum og på det tidspunkt var arbejdet på de nye udstillinger i det nybyggede og nuværende Zoologisk Museum i Universitetsparken på Østerbro allerede godt i gang og i 1970 åbnede man dørerne for publikum.

Ud over udstillingerne rummer museumsbygningen mange meget store og flotte videnskabelige samlinger fra hele verden og ud over de ældste samlinger samt de danske samlinger er der millionvis af dyr, som er indsamlet på ekspeditioner gennem de seneste cirka 250 år. Disse genstande er alle som en bragt hjem af mennesker, som arbejdede for eksempel på De Dansk-Vestindiske Øer eller på Grønland.

Museet samler stadigvæk dyr ind. I dag er der dog nu mest tale om havdyr og insekter. Da man for pattedyrernes og fuglene vedkommende ofte nøjes med at tage små blodprøver til DNA-analyse.

Museet er desuden center for den danske fugleringsmærkning.

I dag rummer Zoologisk Museum tre faste udstillinger … "Danmarks dyreverden", "Fra pol til pol" samt "Oceanernes dyreliv". Der ud over rummer museet også en til to særudstillerne. Lige for tiden er der en særudstilling, som handler om Fjer samt en særudstilling, som handler om de ting, der er blevet bragt hjem til museet fra de tre Galathea ekspeditioner.

🙂

Når man træder ind i Zoologisk Museums forhal, bliver man mødt af denne isbjørn …

2008/02/16/002.jpg

… med sin unge.

Vi gik forbi Museumsbutikkens og hen til billetsalget, hvor vi købte vores billetter, derefter lagde vi vores overtøj ind i et aflåslig skab.

Denne kæmpe skorpion …

2008/02/16/003.jpg

… som ikke er helt ægte, holder til ude i Zoologisk Museums gårdhave.

Vi tog elevatoren ned til kælderniveauet og da vi kom ud af elevatoren, gik vi ind ad porten og derefter skråt til højre …

2008/02/16/004.jpg

… hvorefter pile viste os vej frem til selve hvalkælderen …

2008/02/16/005.jpg

Zoologisk Museums hvalsamling er en af de største, mest artsrige samt ældste i hele verden. Samlingen tæller inklusiv delfiner og marsvin, som jo også tilhører hvalorden, over 30 arter og der i blandt flere sjældenheder.

2008/02/16/006.jpg

Hvalkælderen, som er dedikeret til de store hvaler, huser skeletter af alle ni store hvalarter i Nordatlanten. Det vil sige 8 arter af bardehvaler inklusiv blåhval samt kaskelot, som er en tandhval.

2008/02/16/007.jpg

Hvalsamlingen er også en af de ældste i verden. Da den blev grundlagt helt tilbage i midten af 1800-tallet, og der samles stadig flittigt ind til den. Siden 1976 har Zoologisk Museum i samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg indsamlet alle døde, strandede hvaler på
danske kyster, dog er marsvin undtaget.

2008/02/16/008.jpg

Det hele statede med, at Peter Ludvig Panum skrev følgende … "De forstår nok, at de ikke kan interessere mig ret meget, samt at jeg vil gøre mit yderste for at skille mig af med det hele til fordel for et zoologisk museum" i et brev til en af sine kollega, da han i 1863 overtog lærestolen i fysiologi ved Københavns Universitet efter Daniel Frederik Eschricht. Det, som han ville skille sig af med, var Daniel Frederik Eschrichts omfattende samling af hvalskeletter.

2008/02/16/009.jpg

Peter Ludvig Panum tilhørte nemlig den nye retning i medicinen. For ham lå fremtiden i laboratoriet, hvor man i sidste halvdel af 1800-tallet gjorde stormskridt i opdagelsen af sygdomsfremkaldende bakterier, og hvor selv kræft blev mistænkt for at være forårsaget af mikrober. Daniel Frederik Eschricht havde derimod viet en stor del af sit liv til at kortlægge og sammenligne anatomien hos mange forskellige dyr, men han havde haft en særlig interesse for hvaler.

2008/02/16/010.jpg

Daniel Frederik Eschricht grundlagde sin hvalsamling som en del af et privat fysiologisk og zoologisk museum. Dette blev købt af Københavns Universitet i 1841, og hans samling havnede i kælderen under universitetets festsal, hvor de lagde grunden til det såkaldte Fysiologisk-Zootomiske Museum, som senere kom ind under universitetets Zoologiske Museum.

2008/02/16/011.jpg

Hvalerne viste sig dog ikke lige at være sådan at flytte. Selv da det Zoologiske Museum i 1870 fik den nye, store og dengang meget moderne bygning i Krystalgade ganske tæt på, flyttede hvalskeletterne ikke med. De blev faktisk stående under universitetets festsal helt frem til 1970erne og stedet blev efterhånden kendt som Hvalkælderen.

2008/02/16/012.jpg

Hvalskeletterne flyttede da heller ikke med lige med det samme, da Zoologisk Museum i 1970 flyttede ud af bygningen i Krystalgade og ind i bygningen på Nørre Fælled, hvor det ligger i dag.

2008/02/16/013.jpg

Det var godt nok meningen, at der skulle bygges en særskilt bygning til hvalerne, men det skete aldrig, og hvalerne rykkede efter et par år ind på et lager i en industri-lagerbygning.

2008/02/16/014.jpg

Det store blåhvalskelet stod ligefrem udendørs i Zoologisk Have i nogle år!

2008/02/16/015.jpg

Da det efterhånden stod klart, at en særlig hvalbygning nok desværre aldrig ville blive til noget, inddrog museet i begyndelsen af 1980erne sin parkeringskælder og flyttede de store hvalskeletter derned.

2008/02/16/016.jpg

Det er denne version af Hvalkælderen, som publikum kan opleve i vinterferien. Da Zoologisk Museum i perioden fra og med den 9. februar 2008 samt til og med den 24. februar 2008 vil holde Hvalkælderen åbent fra klokken 10:00 til klokken 21:00 på hverdage inklusiv mandag, hvor museet ellers normalt holdet lukket, og fra klokken 10:00 til klokken 17.00 i weekendene.

2008/02/16/017.jpg

Vi tog os god tid, da vi gik rundt i Hvalkælderen og vi fik taget en hel masse spændende billeder. Hvoraf en meget lille del kan se ovenfor. For vi følte begge to, at dette er en "one-time-in-a-life-time" mulighed for at se disse store vandpattedyrs skeletter og vi ville ikke lade muligheden for at fotorafere dem gå fra os.

🙂

Vi tog elevatoren op til Zoologisk Museums faste udstillinger, hvor vi startede med at gå igennem dets Skoletjeneste. her der er mulighed for at komme helt tæt på nogle af de udstillede dyr. Ja, der er oven i købet mulighed for at komme til at røre ved nogle af dem, dog måtte denne opstilling …

2008/02/16/018.jpg

… ikke røres kun ses. Der er mange både flotte og spændende ting at kigge på som eksempel denne farvestrålende påfugl …

2008/02/16/019.jpg

Vi begyndte vores rundtur i Zoologisk Museum faste udstillinger med at kigge på den særudstilling, som handler om "fjer".

Indtil for bare ti år siden troede man, at fuglene var de eneste dyr i hele verden med fjer, men et særligt fund i Kina – en dinosaur med fjer – gjorde det klart, at fjeren kom før fuglen. Siden er flere fossiler af fjerklædte dinosaurer dukket op og disse fund har pustet liv i diskussionen om fjers opringelse og slægtskabet mellem fulge og dinosaurer.

2008/02/16/020.jpg

Det er første gang, at man i Danmark kan se både forsiller, skeletter og rekonstruktioner af nogle af disse epokegørende fund. Ud over de enestående dinosaurer, hvor af man her kan se en UTAHRAPTOR både med …

2008/02/16/021.jpg

… og uden fjer samt som skelet …

2008/02/16/022.jpg

… byder udstillingen også på nogle af de smukkeske fugle i hele verden for eksempel fasaner, papegøjer, paradisfugle, påfugle og silkehejrer …

2008/02/16/024.jpg

… der er også mulighed for at nyde det imponerende syn …

2008/02/16/023.jpg

… som en svans ladning på vand er. Der er både danske så vel som udenlanske fugle i udstillingen, som bandt andet viser, hvordan fjer kan bruges som camouflage og kommunikationsmiddel. Se bare her, hvor truende denne ugle …

2008/02/16/025.jpg

… ser ud, når den puster sig op og spræder sine vinger eller hvor svædt det er af få øje på disse tre mågerunger …

2008/02/16/026.jpg

… som gemmer sig på stranden.

Udstillingen viser også, hvordan fjer kan bruges som prydgenstande …

2008/02/16/027.jpg

… der ud over informerer udstilling via plancher om den desværre stadigvæk højaktuelle fugleinfluenza. Zoologisk Museum kan dog forsikre sit publikum om, at ingen hverken fjer eller fugl på museet er inficeret af fugleinfluenza.

🙂

Vi gik op af trappen til den øverste etage, som rummer de to fast udstillinger "Fra pol til pol" og "Oceanernes dyreliv" samt særudstillingen om de tre forskellige Galathea ekspiditioner. Fra tappen er der et flot udsyn over særudstillingen om fjer …

2008/02/16/028.jpg

Vi startede med at kigge godt og grundigt på denne opstilling af diverse redskaber og værktøjer …

2008/02/16/029.jpg

… som man har haft med samt brugt under Galathea 3 ekspiditionen, før vi forsate med se på nogle af de mange spændende fund som for eksempel disse bitte små dyr …

2008/02/16/030.jpg

… som man her har forstørret meget kraftigt op.

I en glasmonter har man udstillet diverse koraller, konkylier …

2008/02/16/032.jpg

… samt sneglehuse …

2008/02/16/031.jpg

… som man hjembragt til Zoologisk Museum dels under Galathea 1 og 2 ekspiditionerne …

2008/02/16/034.jpg

… samt under Galathea 3 ekspiditionen …

2008/02/16/033.jpg

… og der er mange rigtigt flotte eksemplarer imellem det hjembragte.

Nu er det hele ikke kun bløddyr, hvirvelløse dyr, krebsdyr, mikroskopiske dyr samt pighuder, der er udstillet, man kan også se disse vandslanger …

2008/02/16/035.jpg

… og i et akvarium svømmer der nogle dolkhale rundt.

Dolkhaler er leddyr, som er tættere beslægtet med edderkopper end med krabber. De er levende fossiler, da man har fundet over 440 millioner år gamle fossiler, der ligner de nulevende dolkhaler.

Dolkhaler er kendt for deres blå blod, som kan påvise giftstoffer fra bakterier i medicinalindustrien. Den blå farve skyldes hæmocyanin, der er et kobberholdigt protein med tilsvarende iltoptagelsesfunktion som det jernholdige protein hæmoglobin i rødt blod.

Desværre var det ikke mulig for os at få et godt billede af dem, for dels var vandet i akvariumet lettere grumstet og dels var der en dårlig belysning – begge del for at dolkerne skal trives bedre, imens de er udstillet.

🙂

Zoologisk Museum er desværre nødsaget til at lukke udstillingen om de tre Galathea ekspiditionerne samt den faste udstilling om "Oceanernes dyreliv" den 1. marts 2008, da man skal bruge det område, som den er på, til at opbygge en stor udstilling om den verdensberømte naturvidenskabsmand Charles Darwin, som åbner i februar 2009 i anledning af 200 året for hans fødsel.

🙂

Vi besluttede os for at gå igennem udstillingen "Fra pol til pol" og det føste, som mødte os var en lille flok moskusokser …

2008/02/16/036.jpg

Moskusokserne ligner både okser og får. Tyrene kan veje helt op til 350 kilo. De har levet i naturen i Nord- og Østgrønland i årtusinder.

Lidt derfra finder man en lille flok hvalrosser …

2008/02/16/037.jpg

… som ligger på en stor isflade. Disse store pattedyr lever mest af muslinger, som de finder på havbunden.

Her …

2008/02/16/038.jpg

… kan man se et stort udvalg af de havfugle, som lever i det aktiskeområde. For eksempel lunder, som også bliver kaldt for søpapagøjer på grund af ders meget farveringe næb. De lever i store kolonier samme med hundredetusinder af andre havfugl på Færøernes fuglefjælde.

Fra Færøerne til de lidt mildere egne som de nordsvenske skove med søerne med dansende traner …

2008/02/16/039.jpg

… og de Nordarmerikanse bjerge med los …

2008/02/16/040.jpg

… samt andre spændende dyr …

2008/02/16/041.jpg

… til den afrikanse svanne med et meget stort myrebo …

2008/02/16/042.jpg

… samt et flot diorama med blandt andet to antiloper …

2008/02/16/043.jpg

… samt en løve …

2008/02/16/044.jpg

Det er nu ikke alle dyrerne, som er udstillet i dioramaer, nogle er udstillet på denne måde …

2008/02/16/045.jpg

Så gik turen videre til Sydøstasien, hvor vi så denne oragotan …

2008/02/16/046.jpg

… som svingede sig fra gren til gren.

Derfra tog vi turen til Australien, hvor vi så et næbdyr samt denne kiwi …

2008/02/16/047.jpg

… der er en fugl, som ikke kan flyve. Den stammer fra New Zealand.

Det begyndte at blive køligere igen, for vi var nået hen til søelefanten …

2008/02/16/048.jpg

… og så blev det for alvor koldt, da vi var nået til anaktisk og en koloni af kejserpingviner …

2008/02/16/049.jpg

… som er den største pingvin-art, der findes.

🙂

I udstilingen med "Oceanernes dyreliv" kan man blandt andre se denne kæmpeblæksprutte …

2008/02/16/050.jpg

… som med en længde på små 20 meter og en vægt på cirka 1.000 kilo er verdens største bløddyr.

Der er også en klumpfisk …

2008/02/16/051.jpg

… hvis navn er indlysende på grund af dens noget klodset udseende og den kan opnå en imponerende størrelse, da den kan blive op til 3 meter lang og opnå en vægt på 2.000 kilo.

Noget mindre eksemplarer fanges undertiden i de danske farvande om sommeren og man kan se to levende af slagsen i det store oceanarium på Nordsømusset i Hirtshals.

🙂

Vi gik ned af trappen og ind i udstillingen om "Danmarks dyreverden", som vi kom til at tage bagfra. Her mødte vi blandt andre denne sæl …

2008/02/16/052.jpg

… som lå på en stor sten og hvilede sig, hvorefter vi gik igennem et stykke dansk natur …

2008/02/16/053.jpg

… når det er kønneste.

En flok måger …

2008/02/16/054.jpg

… cirkler rundt oppe under loftet og ikke langt fra dem finder man dette dirorama med hættemåger og splitterner …

2008/02/16/055.jpg

… som yngler i kolonier for sammen at beskytte æg og unger.

Selv om det i dag kan være meget svært at tro, så har der faktsik en gang levet blandt andet vildsvin og los …

2008/02/16/056.jpg

… i den danske natur.

Udstillingen viser også knogler, kranier og gevir fra kronhjorte, rådyr og vildsvin …

2008/02/16/057.jpg

… fra forskellige danske moser fra perioden fra cirka 7.000 til 4.000 år før vores tidsregning samt et helt skelet af en brun bjørn …

2008/02/16/058.jpg

… en han, som man har fundet i Dyrhøjgårds Mose på Rosnæs ved Kalundborg. Skelettet er dateret til omkring 7.000 år før vores tidsregning. Hvis man gerne vil se, hvordan den har set ud, da den var i live, så er der et flot og meget naturtro diorama med en bjørnefamilie inklusiv en lille unge …

2008/02/16/059.jpg

Vi afsluttede vores runtur igennem udstillingen om "Danmarks Dyrevenden" igennem 20.00 år med at møde denne uldhåret mammut …

2008/02/16/060.jpg

… hvis pels er sammensat af hår fra grønlandske moskusokser, hvor moskusoksernes naturlige farvenuancer er bibeholdt uden nogen som helst form for kunstige indfarvninger. Stødtænderne er plastikafstøbninger af originale tænder, der opringeligt blev fundet i permafrosene lag i Alaska og som nu befinder sig i museets samlingerne.

🙂

Selv om der hele veje rundt i udstillingen "Danmarks Dyreverden – Fra mammutsteppe til kultursteppe" ligesom i resten af Zoologisk Museum har været tale om døde og udstoppede dyr, så er både dyrenre og de dioramaer, som de befinder sig i, fremstillet og udstillet noget så utroligt naturtro, så når man står og kigger på dyrerne, forventer man, at de lige med et vil begynde at røre på sig.

🙂

Man kan se meget mere om Zoologisk Museum på www.zoologiskmuseum.dk.

Peter har også skrevet om vores besøg på Zoologisk Museum og man kan se de billeder, som han har taget under vores rundtur her.