Dagsarkiv: lørdag, 2. februar 2008, 15:00

Tur i skoven og omegn – Uge 05


Hverdagen, Oplevelser, Ænder.

I dag har vi indtil videre været "dovne". Da vi for en gangs skyld har overholdt, at når det er weekend, så skal der slappes af.

Dette har vi også begge to et stort behov at kunne lige for tiden.

Efter vi havde drysse rundt hele morgen og det meste af formiddag, så gik vi en lille tur over i "skoven", som vi kalder det smalle område imellem Holbækmotorvejen og et parcelhuskvarter samt et kolonihaveområde.

Da jeg havde taget mit kamera med, kom vi selvfølgelig også til at tage en god håndfuld billeder undervejs.

😉

Vi startede vores lille gåtur med at gå hen til skoven via stien langs med skolen. Stien havde dog ikke ændret sig, siden vi var der forrige gang ( vi nåede også at gå vores lille skovtur i søndags, men da ingen af os havde taget et kamera med, har vi ikke nogle billeder fra den tur ), men denne gang lagde vi mærke til, at flere af de buske og træer, som står langs med stien, havde fået små nye grønne knopper …

2008/02/02/001.jpg

Altså har vi allerede nu set de første meget små spæde forårstegn og så er vi endda kun lige nået til starten af februar, men det skulle vise sig under vores lille gåtur, at natur mere eller mindre tror, at startskuddet til foråret har lydt, for vi fik øje på flere små forårs bebudere hist og her, da vi så både erantisser, vintergætter …

2008/02/02/002.jpg

… samt krokuser …

2008/02/02/003.jpg

… som er brudt op igennem det visne løv, som dækker skovbunden. Vi gik igennem skoven …

2008/02/02/004.jpg

… som virker så underlig bar og tom lige for tiden, derefter gik vi igemmen parcelhuskvarteret for at komme hen til dammen …

2008/02/02/005.jpg

… som er et regnvandsbassin, der blev renoveret sidste år og jeg tror samt håber på, at det igen bliver et kønt lille åndehul, når vegetationen begynder at vokse op.

Da ænderne …

2008/02/02/006.jpg

… fik øje på den pose med brød, som jeg tog op af min rygsæk, fik de meget travlt med at komme op til os …

2008/02/02/007.jpg

… vi har måske ligefrem ande-tække ?

Imens vi stod og fordrede ænderne, begyndte det at sne eller rettere det begyndte så små at hagle og det tog til, imens vi gik hjemad via kolonihaveområdet.

Faktisk haglede det så meget, at jorden så småt var begyndt at blive hvid …

2008/02/02/008.jpg

… da vi nåede hen til Østervangs Centeret …

2008/02/02/009.jpg

… det nåede dog at holde op med at hagle, imens vi gik hjem derfra.

🙂

Fastelavnsriset


Hverdagen.

For otte år siden, da jeg boede i Herlev og var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg en artikel om Fastelavn, som jeg vil bringe et uddrag fra i morgen, samt en artikel om fastelavnsriset, som jeg vil bringe et lille udklip fra her i dag …

I Danmark har man haft kendskab til fastelavnsriset siden en gang i 1700-tallet, og man mener, at det har flere forskellige former for rødder i diverse traditioner.

En af disse traditioner er, at såkaldte særlige fromme mennesker endnu efter reformationen kunne finde på at prygle deres børn med ris på langfredag, sådant at børnene rent fysisk kunne mærke, hvordan Jesus lidelser havde været.

En anden af disse traditioner er, at man ved at rise hinanden med friske grene, hvis knopper stort set er bristefærdige, kunne man øge hinandens frugtbarhed. Da man mente, at man på den måde kunne overfører en del af grenenes spirende frugtbarhed til personen, man riste. Dertil kom, at det at rise hinanden var en form for "drilleskik", som man holdt fast ved meget længe.

I dag er traditionen med fastelavnsrisene nok mest forbeholdt børnene, der skal rise deres forældrene op af sengen fastelavnsmorgen. Det vil sige, at børnene skal slå på forældrenes dyne samtidigt med de synge "Fastelavn, er mit navn, boller vil jeg have", lige indtil forældrene står op og forhåbentlig bager nogle rigtigt lækre fastelavnsboller til dem.

Det var først i løbet af 1800-tallet, at man begyndte at fremstille samt at kunne købe fastelavnsris som dem, vi kender i dag. Som er fremstillet af birkegrene, der er pyntet med for eksempel kulørte papirblomster, papirfrynser og papirserpentiner, en kulørt halvmaske og små sorte katte af pap samt frugt og slik, og måske også med små gaver i form af små stykker legetøj eller spil.

Kyndelmisse


Hverdagen.

For otte år siden, da jeg boede i Herlev og var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg denne artikel om Kyndelmisse, som jeg her vil bringe et lille udklip fra …

Kyndelmisse er en meget gammel dansk helligdag, der hvert år falder den 2. februar. Dagen blev af danskerne kaldt for "Kjørmes Knud", og kyndelmisse er da også en fordanskning af de latinske ord for lysmesse, som er sammensat af kyndel = candelarum, altså lys og missa altså messe.

Ved kyndelmisse markerer man, at halvdelen af vinteren er gået, og i den katolske kirke fejres dagen stadig med en stor lysmesse, hvor de lys, som skal bruges i det kommende år, velsignes. At det sker lige præcist denne dag skyldes, at der ved kyndelmisse er gået 40 dage efter den dag, som af kirken er udnævnt til at være dagen, hvor Jesus blev født.

For i følge Det Gamle Testamente var en kvide uren i fyrre dagen efter en fødsels og derfor måtte hun først på ny ledes ind i menigheden, når disse fyrre dage var gået. Den 2. februar var det derfor tid til, at Jomfru Maria ( Jesus mor ) kunne fremstilles i templet, hvor så hun kunne gennemleve den traditionelle renselse.

Kyndelmisse ( læs: den tidligere Lysfest ) er i dag ikke længere en officiel helligdag i Danmark. For i år 1770 bestemte Christian den Syvendes berømte livlæge med mere Friedrich Johann Struensee, at kyndelmisse sammen med 10 andre helligdage ved den store helligdagsreform af den 20. oktober 1770 skulle afskaffes.

Selv om kyndelmisse i over 200 år derfor ikke har haft en officiel status som helligdag i Danmark, er der dog i disse år en tendens til, at flere og flere kirker markerer dagen med særlige lysgudstjenester, der eventuelt er forbundet med dåb af kommende konfirmander.

Ved kyndelmisse afholdes Kjørmes-gilde, der traditionelt er et sammenskudsgilde, hvor der spises en kraftig suppe, pandekager med øl og brændevin eller stuvet hvidkål med flæsk og pølse.

Ligesom med så mange andre af årets helligdage og øvrige mærkedage er der også masser af overtro og varsler ved Kyndelmisse. Blandt andet kan der denne dag tages adskillige vejrvarsler og et velkendt rim lyder som følgende …

Kyndelmisse knude ( læs: hårdt vintervejr )
som vil tude
holder derude
med sine stude
og ryster sin klude
da er den halve vinter ude

Man plejer at sige, at en grøn ( læs: vejrmæssigt mild ) kyndelmisse giver en spids ( læs: kold ) påske, men hvis solen skinner fra en klar blå himmel til kyndelmisse, så kommer der meget sne bagefter.

Det skal allerhelst blæse meget kraftigt på kyndelmissedag, og det skal helst blæse så voldsomt, at "atten kællinger ikke kan holde den nittende ved jorden, for så vil vinterens magt være alvorlig truet og kulden vil ikke være ret meget længere.

Ved kyndelmisse kan dyrene ude i naturen fortælle os meget om, hvordan vejret bliver i det næste stykke tid. For eksempel …

Så vil man meget nødigt høre lærkesang ved kyndelmisse. For man plejer at sige: "at lige så mange dage, som lærken synder før kyndelmisse, lige så mange dage skal den græde ( læs: tie stille ) efter voldermisse ( læs: 1. maj ).

Hvis solen skinner på kyndelmissedag bliver grævlingen bange, når den kommer op af sin hule, og så løber den tilbage til trykheden ned i hulen, hvor den så bliver i de næste syv ugers tid, altså lige indtil vinteren er forbi, men hvis vejret er gråt og trist ved kyndelmisse bliver grævlingen oppe på jorden, og så vil resten af vinteren blive mild, og foråret vil komme tidligt.

I det gamle bondesamfund piskede man frugttræerne med ris for at sikre en god høst og man foretog en rituelle pløjninger, som skulle sikre god høst. Man plejede at sige, at "Kjørmes tø er så godt som 100 læs hø" samt at "Sankt Peter smed den varme sten i vandet denne dag, så isen kunne smelte og foråret komme", da dagen den gang regnes for at være årets koldeste dag.

På kyndelmissedag spiste man flæsk for at forhindre hunger, og det var en tommelfingerregel for bønderne, at de ved kyndelmisse skulle have halvdelen af foderet til dyrene tilbage, da dyrene først kunne komme på græs i maj måned.