Arkiver

Smut …


Hverdagen, Årets gang.

… og så var år 2020s 23. hele weekend samt de tre første dage af årets sytten dage lange forsommerferie desværre allerede brugt helt op samt vel overstået og dermed er min Skat og jeg allerede nået til den fjerde samt fjortende sidste dag i vores sytten dage lange forsommerferie.