Arkiver

Sankt Markus dag


Hverdagen, Håndarbejde.

For ti år siden, da jeg boede i Herlev og jeg var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg den artikel om Sankt Markus dag, jeg her vil bringe et lille udklip fra …

Ifølge overleveringerne var evangelisten Markus tolk for apostlen Peter under hans tid i Rom og det menes, at apostlen Peters beretningerne dannede grundlaget for Markus-evangeliet, der jo som bekendt er det ældste af de fire hellige skrifter, hvori der fortælles om Jesus liv samt gerninger.

Lige ledelse ifølge overleveringerne så blev Sankt Markus efterfølgende biskop i Alexandria og han kom til at lide martyrdøden.

Ifølge folkeovertroen i det gamle bondesamfund, så må man ikke bearbejde jorden på Sankt Markus dag, for … alt, der bliver pløjet eller sået på Sankt Markus dag, vil blive ædt af orme.

End videre troede man førhen, at gøgene altid vender tilbage til vores breddegrader på Sankt Markus dag.