Arkiver

10.000 martyrers dag


Hverdagen, Årets gang.

For 22 år siden, da jeg boede i Herlev og jeg var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg den artikel om 10.000 martyrers dag, jeg her vil bringe et lille udklip fra …

Ifølge legende tvang den romersk kejser Hadrian 10.000 troende kristne til at ofre sig til de hedenske guder den 22. juni 130, hvilket de 10.000 troende kristne selvfølgelig nægtede at gøre, hvorefter de flygtede op på Ararats bjerg i det daværende Armenien altså det nuværende Tyrkiet, hvor kejser Hadrians soldater drev de 10.000 troende kristne ind i et tjørnekrat, hvor langt de fleste af dem fandt døden. De af de 10.000 troende kristne, der overlevede, blev efterfølgende fanget, hvorefter de blev korsfæstet på bjergskråningerne.

Se det er jo rigtigt grum læsning og det er næste faktisk også … for den 22. juni 1633 blev den italienske astronom, filosof samt fysiker Galileo Galilei tvunget til at knæle foran kardinaler og prælater i Santa Maria klosteret i Minerva for derved at afsværge sig sin kætterske tro samt alle tanker om, at Solen er centrumet i vores planetsystem og at Jorden kun er en planet, samt at Jorden ikke er hele Universets midtpunkt og Guds værk, hvilket han dog efter sigende gjorde med fingrene krydset på ryggen.

Efter 22 dages tortur var Galileo Galilei parat til at afsværge sig sin videnskab, sådan at han undgik at blive brændt på bålet, hvorefter han fortsætte sit arbejde dog i det skjulte, da han jo helst ikke skulle lægge sig ud med kirkens folk igen.

Det var for øvrigt først i 1860, det blev tilladt for rettroende katolikker at læse i Galileo Galileis værker, for de skulle jo helst ikke blive alt for oplyste.

Pudsigt nok findes der mig bekendt ikke nogen som helst former for varsler for de 10.000 martyrers dag, men hvis du har kendskab til en eller flere, må du meget gerne dele den eller dem med mig.