Arkiver

En kold tur i Folkeparken


Hverdagen, Oplevelser, Ænder.

Da min Skat og jeg forlod vores lille bil, synes den godt nok, at vi var rigtigt tarvelige, for den havde ganske lige som os allermeste lyst til at komme hjem i varmen også selv om dens garage ikke er opvarmet, men min Skat og jeg have sat os for, at den pose med brød, vi ikke kom af med i lørdags, da vi gik en køn samt ishammerende slædehundekold tur igennem skoven til dammen, ville vi give til de sultne svømmefugle, der holder til i Folkeparken på dette tidspunkt af året, hvor parkens folk sørger for, at der altid er mulighed for, at de kan få en lille svømmetur i parkens søer.

Det, der i daglig tale bliver omtalt som Folkeparken, er i virkeligheden tre forskellige sammenhængende parkanlæg, der alle som en er anlagt på tidligere klosterjord.

Oprindeligt var der kun Klostermarken, der blev anlagt i 1800-tallet og den var beregnet som parkanlæg for de adelige frøkner på Roskilde Adelige Jomfrukloster, men offentligheden fik lov til at benytte den med undtagelse af halvøen i den midterste samt største af dens tre søer.

I begyndelse af 1900-tallet udvidede Roskilde Adelige Jomfrukloster parken med Berte Margrete Anlægget, der er opkaldt efter klosterets to stifterinder altså Margrethe Ulfeldt, der var admiral og krigsheltens Niels Juels enke, samt Berte Skeel, der var adelsmand og officer Niels Rosenkrantzs enke. Lige som Klostermarken var også Berte Margrete Anlægget med sin skovbevoksning samt opstemmede søer åben for offentligheden.

I 1930-erne blev den egentligt Folkepark så anlagt som et beskæftigelsesprojekt for arbejdsløse, der dermed fik et arbejde samt en indtjent, så de kunne forsøger sig selv og deres familie.

Denne del af parken med amfiteater er tegnet af den landskendte danske arkitekt Søren Carl Theodor Marius Sørensen, der er mere kendt som C. Th. Sørensen. Han har blandt andet også tegnet Aarhus Universitet og stokbebyggelsen Ryparken i det østlige København.

Min Skat og jeg holdt os til den del af Folkeparken …

2010/12/28/101.jpg

… der består af Klostermarken …

2010/12/28/102.jpg

… hvor man finder nogle af parkens højeste træer …

2010/12/28/103.jpg

… samt tre af dens søer …

2010/12/28/104.jpg

… der oprindeligt var de søer, hvori Roskilde Adelige Jomfruklosters karper blev opdrættet.

Som allerede skrevet så sørger parkens folk for, at søernes vand ikke får lov til at fryse til, så der er åbent vand i dem sådant at omegens mange svømmefugle kan få sig en lille svømmetur i dem …

2010/12/28/105.jpg

… hvilket mange af dem så også benytter sig af, de blev dog friste til at søge op på land …

2010/12/28/106.jpg

… da de fik øje på mig og især den pose med brød …

2010/12/28/107.jpg

… jeg havde med til dem …

2010/12/28/108.jpg

… der findes sikker mange forskellige måde at skaffe sig venner på og en pose med brød …

2010/12/28/109.jpg

… giver en en virkelig god mulighed for at blive poplær …

2010/12/28/110.jpg

… samt omgivet af små beundrer …

2010/12/28/111.jpg

… eller retter sultne svømmefugle.

Fugle i al almindelighed og sultne svømmefugle i særdeleshed er slet ikke dumme, læg blot mærke til hvordan gåsen …

2010/12/28/112.jpg

… meget statistisk sørgede for at anbringe sig lige bag ved mig, så den omgående kunne stoppe mig, hvis jeg prøvede på at komme væk fra dem, før posen med brød var hel tom.

Åh … hvor jeg synes, det var fortvivlende med så mange sultne næb …

2010/12/28/113.jpg

… og så lidt brød, det var lige før, jeg fulgte mit hjerte samt gik hen til Netto i Algade for at købe mindst ti pakker med toastbrød bare for at dele det ud til alle de mange frygtelige sultne svømmefuge i Folkeparken.

Da min Skat og jeg forlod de stadigvæk meget sultne svømmefugle, gik vi via stien …

2010/12/28/114.jpg

… der munder ud i Louisevej og inden vi nåede hen til bilen, nåede min Skat lige at fotografere et flot billede af nogle grene …

2010/12/28/115.jpg

… der var pakket ind i rimfrost.