Arkiver

Maria Magdalene


Hverdagen.

For elve år siden, da jeg boede i Herlev og jeg var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg den artikel om Maria Magdalene, jeg her vil bringe et lille udklip fra …

Ifølge evangelierne var der tre forskellige kvinder i Jesus liv, der hed Maria Magdalene, men den af dem, der mindes i dag, er højst sandsynlig Den Hellige Maria Magdalena, det vil sige Magdala på vestbredden af Genezaretsøen, som Jesus helbredte fra "syv onde ånder", da hun var den af de tre omtalte kvinder, der fulgte og tjente ham i Galilea.

Ifølge Lukas evangeliet var Maria Magdalene den synderinde, det vil altså sige prostitueret, der vædede Jesu fødder med sine tåre. Maria Magdalene var til stede ved Jesus korsfæstelse, og senere gik hun sammen med to andre kvinder ud til hans grav, som de fandt tom.

Evangelisten Markus fortæller, at den første person, den opstandne Kristus altså Jesu viste sig for, var Maria Magdalene og evangelisten Johannes tilføjer, at Herren gav hende et budskab, som hun skulle give videre til de øvrige apostle.

Selvfølgeligt er der også et vejrvarsel om Maria Magdalenes dag og det siger: "At Maria Magdalene græder gerne" altså at det meget ofte regner på denne dag og i hvert fald i dag det passer.