Arkiver

Anden til sjette nytårsdag


Hverdagen.

For otte år siden, da jeg stadigvæk boede i Herlev og jeg var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg den artikel om anden til sjette nytårsdag, jeg her vil bringe et lille udklip fra …

Nu til dags betrakte vi anden januar samt de fem efterfælgende dage som helt almindelige hverdage, men i gamle dage hed de stadigvæk niende dag jul, tiende dag jul, elvte dag jul, tolvte dag jul samt trettende dag jul, der jo også er Hellig Tre Konger, altså henholdsvis den 9., 10., 11., 12. samt 13. dag efter 1. juledag. Rent faktisk blev også disse fem dag betragte som julehelligdage og altså dermed værende i forlængelse af helligdagene før nytår.

Efter nytårsdag var man dog ikke helt så nøjeregnede med hensyn til overholdsen af helligdagene for der var jo mange daglige pligter, der bare skulle klares, men som reglen afsluttede man arbejdsdagene lidt tidligere end normalt og om aftener morede man sig og det var så nok især børnene samt de helt unge med forskellige former for leg samt underholdning i de såkaldte julestuer rundt omkring på gårdene.

Der er pudsig nok ikke tilknyttet nogen som helst former for varseler heller ikke for vejret i forbindelse med disse allersidste juledage.