Arkiver

Nytårsdag


Hverdagen.

For otte år siden, da jeg boede i Herlev og var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg denne artikel om Nytårsdag, som jeg her vil bringe et lille udklip fra …

I gamle dage, når gårdens beboere vågnede nytårsmorgen, måtte de intet foretage sig, før de havde spist et eller andet. Når det så var gjort, gik husbonden udenfor og skød nytåret ind, ligesom han havde gjort det aften før, hvis han altså havde et gevær. Derefter spist man den normale morgenmad.

Lidt op ad dagen gik alle i kirke, hvor man ville "ofre" til præsten og degnen. Det vil sige, at man gav dem deres nytårsgratiale. I øvrigt var nytårsdag også den gang en helligdag, så resten af dagen hyggede man sig med stilfærdige sysler.

Nytåret var i gamle dage en af årets helt centrale højtider. Allerede under Knud Den Store ( der levede omkring år 1000 ) blev det besluttet, at den "ottende dag jul" ( det vil sige den ottende dag efter første juledag ) altså den dag, som vi nu til dags kalder nytårsdag, skulle være opsigelse samt skiftedag. Dette blev dog ændret flere gange i løbet af de følgende århundreder.

Allervigtigst på det nye års første dag var nok alle de varsler, som datidens bonde tog. Det var varsler, der blandt meget andet kunne spå om det nye års høst. At høsten blev god, var naturligvis meget vigtigere end alt andet, høsten var jo afgørende for, om der ville blive mad nok til hele bondens husstand ( både mennesker og dyr ), eller om man skulle komme til at sulte den efterfølgende vinter. På dette tidspunkt levede man jo "fra hånd til mund" ( på den samme måde som det endnu den dag i dag er tilfældet i mange ulande ). Derfor havde de allerfleste varsler også noget med vejret og høstudbyttet at gøre.

Vi må i den forbindelse erindre os, at frem til midten af det attende århundrede var over 90% af landets totale befolkning bosiddende på landet og så godt som uden adgang til det, som vi i dag forstår ved nyhedsmedier. Det vil sige, at de ikke kendte til hverken aviser, fjernsyn, Internet samt radio og dermed vejrmeldinger samt ligende.

Hvordan kunne man dog leve uden dette ???

Om morgen nytårsdag rettede datidens bonde sit blik op mod himlen, for hvis himlen er rød før solopgang, vil året blive præget af krig, pest og uvejr. En anden vejrregel siger, at hvis solen på nytårsdag blot skinner, lige så længde det varer at sadle en hest, ja så vil det blive et frugtbart og dermed i al almindelighed et godt år.