Arkiver

Ramsødaelen


Oplevelser.

Da vejret igen i dag har været mere end flot, når man husker på, at vi stadigvæk kun lige er i startet af maj måned. Blev vi enige om, at vi i stedet for at bruge hele dagen på at gøre forårsrent i vores lejlighed, ville vi ud og have en på opleveren.

🙂

Det endte med, at vi tog bilen og kørte igennem flere af de mange små og hyggelige landsbyer, som ligger lige uden for Roskilde på vores vej mod Ramsødalen.

Og da vi begge to som altid havde taget vores kamera med, blev der taget nogle "få" billeder undervejs.

😉

Lige uden for Vor Frue stoppede vi bilen, da vi begge to ville have et billed af denne græsmark med alle dens mange blomsterende mæklebøtter …

2007/05/04/001.jpg

… og der var mange rigtigt mange mælkebøtter lige så langt, som øjnene kunne række.

Lidt længere ude kom vi forbi denne flok langhåret køer …

2007/05/04/002.jpg

Ved indkørelsen til Øster Syv ligger Barvehøj, der er en gravhøj, som man mener, har ligget her lige siden oldtiden. Denne gravhøj har dog aldrig været udgravet, så man ved rent faktisk ikke, hvor gamle den er.

Dog kan gravhøjens beliggenhed godt tyde på, at den er fra den ældre bronzealder ( altså tiden fra cirka år 1.800 til år 1.000 før vores tidsregning). De fleste danske gravhøje er for øvrigt opført i denne periode og bronzealderens gravhøje ligger som ofte på række eller i mindre grupper på markante steder i terrænet, lige som gravhøjene ved Kirke syv og Øster Syv gør det …

2007/05/04/003.jpg

Da vi var nysgerrige, kravlede vi begge to op til toppen af gravhøjen for at finde ud af, hvad der står på dens sten.

Der oppe fra er der en helt fantastik udsigt …

2007/05/04/004.jpg

… til Syv Kirke, hvor der foruden den allerede omtalte og velbevarede gravhøj er resterne af yderlige to eller tre desværre nu for længst overpløjede høje. Disse gravhøje kan ses som lave højninger i landskabet dels imellem de to store grave og dels i marken syd for kirkegården.

Peter fangede mig med kameraet, da jeg var på vej ned af gravhøjen igen …

2007/05/04/005.jpg

Rester af de billeder, som Peter tog, kan ses her.

🙂

Imellem Lejre i vest og Køge Bugt i øst strækker der sig en tunneldal, som blev dannet af de meget voldsomme vandmasser under isens afsmeltning for cirka 15.000 år siden.

Især imellem Gadstrup og Øm er denne tunneldal særlig markant. Her findes der et dejligt og næsten uberørt stykke dansk natur med et sammenhængende strøg af enge, moser og søer, som kaldes Ramsødalen.

Cirka 300 hektar af dette område er fredet. Formålet med denne fredning er at bevare og forbedre de landskabelige værdier for eksempel ved naturpleje og dermed forberde området som levested for et varieret dyre- og planteliv. Fredningen skal desuden sikre offentlig adgang i det omfang, det er muligt at forene det med hensynet til naturen.

Ramsødalen er desuden et af EF fuglebeskyttelsesområder.

Fra Gadstrup til Ramsødalen og fra Ramsø Søgård til Ringstedvej ved Øm forløber en afmærket vandrerute, som er på cirka 6 kilometer. Der er to fulgetårne langs med denne rute, men dem nåede vi ikke at se, da vi valgte at gå en anden vej, nemmelig den fra Gøderup Huse til Kirke Syv, denne rute forløber både på private og på offentlige ejede arealer dog foretrinsvis på arealer, som tilhøre Københavns Energi, da de har en del vandboringer her.

Al færdsel foregår på barkflis eller græs, hvilket efter min mening, kun gør turen endnu kønnere.

🙂

Jeg vil lade billederne tale for selv …

2007/05/04/006.jpg

2007/05/04/007.jpg

2007/05/04/008.jpg

2007/05/04/009.jpg

2007/05/04/010.jpg

2007/05/04/011.jpg

2007/05/04/012.jpg

2007/05/04/013.jpg

2007/05/04/014.jpg

2007/05/04/015.jpg

2007/05/04/016.jpg

2007/05/04/017.jpg

Elle-enge …

2007/05/04/018.jpg

2007/05/04/019.jpg

2007/05/04/020.jpg

2007/05/04/021.jpg

2007/05/04/022.jpg

2007/05/04/023.jpg

Vejen fra Københavns Energis pumpestation til Kirke Syv og Øster Syv …

2007/05/04/024.jpg

2007/05/04/025.jpg

2007/05/04/026.jpg

2007/05/04/027.jpg

2007/05/04/028.jpg

2007/05/04/029.jpg

Elle-enge …

2007/05/04/030.jpg

2007/05/04/031.jpg

2007/05/04/032.jpg

2007/05/04/033.jpg

2007/05/04/034.jpg

2007/05/04/035.jpg

2007/05/04/036.jpg

2007/05/04/037.jpg

Akselmose …

2007/05/04/038.jpg

2007/05/04/039.jpg

2007/05/04/040.jpg

Højt græs eller lille pige ? …

2007/05/04/041.jpg

2007/05/04/042.jpg

2007/05/04/043.jpg

2007/05/04/044.jpg

2007/05/04/045.jpg

2007/05/04/046.jpg

Elle-enge …

2007/05/04/047.jpg

2007/05/04/048.jpg

2007/05/04/049.jpg

2007/05/04/050.jpg

Vi er allerede nu blevet enige om, at vi skal til Ramsødalen igen, dels fordi vi gerne vil se resten af området og dels fordi vi gerne vil have lov til at opleve årets gang i dette skønne naturområde.

🙂

Man kan se flere billeder fra vores tur i Ramsødalen her.