Arkiver

Vikingeskibsmuseet


Oplevelser.

Så har vi allerede været tilbage på arbejdet i en hel uge.

Nogen gange så føler jeg, at tiden løber af sted.

Det er weekend og da vejret er godt, blev vi enige om, at vi ville gå os en god lang og hyggelig tur ved fjorden.

Det endte med, at vi besøgte Vikingeskibsmuseet i stedet for.

Vikingeskibsmuseet er Danmarks museum for skibe, søfart og bådbygningskultur i oldtiden og middelalderen. Den ældste del af musset, Vikingsskibehallen, der er tegnet af professor Erik Christian Sørensen, åbnede i 1969.

I 1997 blev Vikingeskibsmuseet udviet med Museumsøen. Her ligger museets bådeværft, hvor publikum kan følge med i bådebyggernes arbejde. Der ligger også et Aktivitetshus, som indeholder museets Skoletjeneste samt Arkæologiske værksted, hvor skibsfund fra Danmark bliver registret og målt op. Og i Museumshaven ligger museets store samling af traditionelle nordiske træbåde samt rekonstruere vikingeskibe.

Vi startede med at deltage i den danske rundvisning, som fandt sted fra 14:00 til 14:30, der efter gik vi rund i musset på egen hånd.

🙂

Der er kun udstillet fem skibsvrag, der alle som en er fundet i Peberrende ved Skudelev cirka 20 kilometer nord for Roskilde. Her blev tre gamle skibe sænket på tværs af sejlløbet. Kort tid der efter blev denne spærring forstærket ved sænkningen af yderlige to skibe. Spærringen fremtrådte før udgravningen som en undersøisk stenryg. Den har altid været kendt af fiskerne ved fjorden og den lokale tradition ville vide, at den rummede et skib, som dronning Margrethe den 1. havde ladet sænke.

Men ved de undersøgelser, som Nationalmusset foretog i perioden fra 1957 til 1959, blev det erkendt, at spærringe var noget ældre nemlig fra vikingetiden og at den var opbygget af adskillige skibe.

Som allerede skrevet, så er der kun udstillet fem skibsvrag, men hvis man tager rundvisningen med, hvor man får fortalt en hel del om vikingernes rejer og om deres hverdag, samt især om fundet af de fem skibe og så derefter giver sig god til og læser alt, hvad der står ved de udstillede genstande, så får man virkelig et indblik i, hvordan vikingerne levede samt om deres samtid.

Peter havde selvfølgelig taget kameret med og jeg har lånt et par tre af de billeder, som han tog på vores rundtur dels på selve Vikingeskibsmuseet samt på Museumsøen.

Det allerførst skibsvrang, som man ser, når man træder ned i selve skibshallen, er dette havskib …

060722-02.JPG

… som bliver kaldt: Skudelev 1.

Det er et kraftigt lastskib måske af typen "knarr", som omtales i de skriftlige kilder. Skib og last kunne være ejet af en stormand, som selv drog på handelstogt med sit følge eller af flere købmænd, som i fællesskab sejlede skibet og handlede på de omkringliggende markeder.

Man mener, at skibet er bygget ved Sognefjorden i Vestnorge af kraftige fyrreplanker og at det senere er blevet repareret i Oslofjorden samt i Østdanmark. Det har haft dæk for og agter samt et åbnet lastrum i midten af skibet.

Efter et par hyggelige og meget interessante timer indedørs, gik vi udenfor for at gå os en tur på selve Museumsøen. Her er der også en del at se på.

Vi gik ud på en af bådbroerne og her er udsigten derfra …

060722-01.JPG

… Vikingeskibetmusset i baggrunden og et par af de rekonstruerede vikingeskibe, som ligger til kaj, i forgrunden.

I forbindelse med anlæggelsen af Museumsøen blev der fundet ni skibe fra vikingetiden og middelalderen. Dette skibsfund, Roskildeskibene, er sammen med skibene fra Skudelev et af de mest betydningsfulde skibsfund i Danmark.

De rekonstruere vikingeskibe, som indgår i museets bådsamling, kan ses i Museumshaven. Her et et billed der fra …

060722-03.JPG

… Bådsamlingen tæller 40 fartøjer og er den største samling af nordiske, klikbyggede træbåde i Danmark. Ud over rekonstruktioner omfatter samlingen originale brugsbåde, som er restaurerede og ført tilbage til deres oprindelige udseende samt af traditionelle bådtyper, der er bygget til musset som led i udstillings- og dokumentationsprojekter.

I sommerperioden arrangeres der sejlture på Roskilde Fjord i de traditionelle nordiske både.

Hvis man vil vide mere om Vikingeskibsmusset kan man besøge dets hjemmeside www.vikingeskibsmuseet.dk

Der kan ses flere billeder fra vores tur på Vikingeskibsmuseet her.