Dagsarkiv: fredag, 8. september 2006, 22:20

Sø ( m ) and


Ænder.

Vi sluttede vores tur på Kronborg slot af med et besøg i dets museumsbutik, som har et meget stort og flot udvalg af forskellige ting og sager. Der er bare ikke ret meget af denne butiks varesortiment, som har noget med Kronborg at gøre, med der i mod med det mest af resten af Danmark og der var også en hel del forskelligt "dansk" julepynt.

Selv kom jeg til at handle lidt ind. 🙂

Det blev til denne bog …

20060908-51.JPG

… som handler om Kronborg. Den kostede 20,00 kroner og der står noget andet i den, end der står i den guide, som vi købte samtidigt med vores billetter.

Så kunne jeg simpelhen ikke står for dette lille glade par …

20060908-53.JPG

.. som også har en bagside …

20060908-54.JPG

De vil være rigtigt søde på vores juletræ, hvis de da ikke kommer til at hænge på vores troldegrene inde i stuen i stedet for. Juletræet har vi kun fremme i cirka en uges tid, hvor i mod jeg pynter troldegrenene samtidigt med, at jeg pyntet op til jul i resten af lejligheden, hvilket normalt sker i løbet af sidste halvdel af november.

Hvis det kommer til at gå i år, som det gjorde sidste år, så bliver julepynten føste pakket ned igen, når jeg går i gang med at pynte til påske og så vil vi have glæde af dette par længe.

De er skåret ud i træ, håndmalet og 8,00 centimeter høje. Han kostede 39,00 kroner og hun kostede 36,00 kroner. Jeg kan ikke komme med nogen logisk forklaring på, hvorfor hun var billigere end ham, det skulle da lige være fordi, hun var til gammel pris og han var til ny pris.

De er for øvrigt fra "Larsen Danmark", som også har et hav af andre lige så søde små træ sprællemænd, blandt andet Pjerrot, Harlekim og Columbine samt Hamlet og et dansk postbud, men hvis jeg også havde købt dem, så var det blevet alt for dyrt i denne omgang, så jeg dyede mig. Man skal heller ikke have det hele på en gang, vel ?

De er hermed skrevet på min julegave-ønskeseddel. 😉

Jeg kom også til at købe denne sø ( m ) and …

20060908-52.JPG

… som sad helt alene for sig selv i et hjørne på en lille hylde. Tøjmæssigt minder han mig meget om en rimmelig kendt amerikansk and, som især er kendt på grund af sit temperament. Han kostede en rundt tier så .. ja, min "lille" samling af ænder fik et nyt medlem igen i dag.

🙂

Da vi var færdige med vores besøg på selv Kronborg slot inklusiv museumsbutikken, sluttede vi af med at gå en tur på dets voldanlæg for at nyde udsigten ud over Øresund og da det var meget klart i vejret, selv om det blæste en del, kunne vi se over til Helsigborg i Sverige.

Der efter satte vi os ind i bilen, hvor vi nyd lidt af det, som vi havde lagt ned i vores køleboks, inden vi kørte hjemme fra i morgens.

Vi blev enigen om, at vi gerne ville opleve lidt mere i dag og at det helst skulle være i Helsingør eller nærmeste omegn, når vi nu var kørt dertil, men det kunne vi ikke komme til !

Helsingørs Bymuseum lukker klokken 16:00, hvilket vil sige, at vi ville have cirka 45 minutter til at nå det hele igennem og Teknisk Museum lukker klokken 17.00, hvilket vil sige, at vi ville have cirka 1:30 time til at nå det hel igennem og det, mener vi begge to, er alt for lidt tid. Især hvis man som os godt kan lige at have så god tid, når man går rundt i et museum, at man kan nå at læse, hvad der står på skildtene ved siden af de udstillede genstand.

Og så er det, at jeg tillade mig, at undere mig over, hvordan det kan være, at de danske museer og øvrige seværdigheder kan tillade sig at brokke sig over, at de har alt for få besøgende samtidigt med, at de har så publikoms uvenlige åbningstider ?

Der er jo stort set ingen af dem, som åber før et sted imellem 10:00 og 11:00 og de lukker stort set alle som en et sted imellem 16:00 og 17:00. Når nu det efterhåndens er blevet sådant, at landets butikker skal have åbent næste 24 time i døgnet 365 og i skudår 366 dage om året, for at folk skal have mulighed for at kunne nå at handle ind, hvorfor kan vores museer og øvrige seværdigheder så ikke også have længere åbent ?

Hvis de havde det, så kunne man jo nå at besøge dem for eksempel om aften efter arbejdet eller også kunne man nå at besøge et par tre stykker af dem i løbet af en weekend.

Kronborg


Oplevelser.

Vi syntes ikke, at vi havde fået nok på opleveren, da vi var færdige med at gå rundt på Øresundsakvariet, så vi blev enige om, at vi også ville en tur på Kronborg.

Men føste så besøgte vi Helsingørs Turistbureau, der ligger Havnepladsen 3 i Helsingør, hvor vi fik fat på en god stak brochurer over, hvad der ellers er af tilbud til opleveren i Helsingør og omegn ( læs: det meste af Sjælland, Skåne samt Fyn ).

😉

Det er ikke Helsingørs Turistbureau, der er på dette billed …

20060908-21.jpg

… men der imod en meget flot og velbevaret gammel bygning, som ligger i nærheden. Den skulle vi lige have et billed af.

😉

Så kørte vi til Kronborg, som er en af Danmarks guldrandede seværdigheder, der i år 2000 kom med på UNESCOs verdens-kulturarv-liste. Slottet har spillet en central rolle i Nordeuropas historie og det har en stor national betydning. "At have Kronborg om styrbord" betyder for en dansker, at han eller hun vender hjem til sit fædreland.

Vi pakerede bilen på den store pakeringsplads ved 11:00 tiden.

Indgangen til Kronborg, der på en gang er et elegant renæssanceslot og en monumental fæstning, sker igennem Kronværksporten, som blev opført i 1690. Den er i sig selv en køn oplevelse, se selv …

20060908-22.jpg

Inden vi gik ind på selv Kronborg, skulle vi lige en tur op på voldgraven, som ligge omkrig slottet, for at nyde udsigten og den er der også både flot og køn …

20060908-26.jpg

I den indre voldgrav blev vi mødt af disse fire forvokset "grimme ællinger" ( læs: halv store svane-unger ) …

20060908-29.jpg

… der svømmede os i møde.

For at komme ind i Kronborgs slotsgård skal man igennem slottets hovedportal "De Fire Porte". Portalen er udført af Gert van Groningen og den var opringelig udført til Skanderborg Slot, men den blev i 1576 overført til Kronborg. Fra karnappen over porten kunne kongen holde øje med de ankomende gæster.

Læg især mærke til de to figurer, som står i nicherne imellem de fristående søjler på hver side af porten. De forstiller henholdsvis Neptun ( havguden ) med treforken og Hermes ( handelens gud ) og de skal symboliserer grundlaget for kongens rigdom og magt, men de er altså ankommet til Kronborg efter Frederik den 2.s tid.

20060908-31.jpg

Vi startede vores besøg med at købe billetter til hele Kronborg, det vil sige til Handels- og Søfartsmusset, selv Kronborg, Slotskirke og Kasematterne samt en kort guide med kort over slottet og en mere udførdelig guide på dansk om Kronborg.

Vi blev enige om, at vi statede på Handels- og Søfartsmusset, der rummer Danmarks fineste og største maritime samlinger. Musset formidler den danske søfarts historie fra cirka år 1400 og op til i dag igennem dels en fast samling, der består af diverse genstande, der har med det maritime liv at gøre, malerier samt skibsmoddeller samt dels med skiftede udstillinger og der er stof til både fantasien og forstanden for både børn og voksne.

De udstillede genstande fortælle om mange forskellige emner, lige fra Øresundstolden over hvordan man byggede de gamle træskibe samt hvordan de morderne skibe produceres til de søfarendes boligforhold.

Handels- og Søfartsmusset viser billeder og genstande fra sejladserne til kolonierne, hvor de danske skibe sejlede med handelsvarer så som krydderier, porcelæn, silke, slaver og sukker samt hvordan man navigerede.

Der er mange spændende skibsmodeller, lige fra de gamle sejlførende handelsskibe og til de moderne containerskibe.

Dette er en af de mange meget flotte skibsmodeller, som kan se på
Handels- og Søfartsmusset …

20060908-32.jpg

Så forsatte vi vores rundtur med at besøge den tilgændelige del af Kronborg, der blev bygget af Frederik den 2. i perioden 1574 til 1584 på fundamentet af Erik af Pommerns gamle borg Krogen fra 1420erne.

I det store og hele gav Frederik den 2. Kronborg det udtryk, som vi finder i dag. Kongen var inspireret af europas fyrster, for hvem rigdom, snarere end militær stykre, var symbol på magt og ikke mindst af sin unge kone og kusine Sofie af Mecklenburg.

Kronborg er i sin nuværende skikkelse et levn fra renæssancen, hvor slottet adskiller sig på grund af de grågule skånske sandsten fra andre danske renaissancebygninger.

Kronborgs placering ved porten til Østersøen skulle vise sig at få stor både strategisk og økonomisk betydning for Danmark.

Efter en storbrand, der fandt sted natte til den 25. september 1629, genopbyggede Christian den 4. slottet, men 30 års-krigen havde udmarvet Danmarks økonomi så meget, at slottets inventar og udformning aldrig igen blev helt så prægtigt, som det havde været fra starten af.

End videre blev Kronborg kort tide efter sin genopbygning indtaget og plyndret af svenske tropper. Mange kunstgenstande blev fjernet og enkelte af dem kan stadigvæk ses på de svenske musser.

Op igennem 1700-tallet blev Kronborg i stadigvæk mindre grad brugt af kongehuset og fra 1785 til 1924 blev slottet sale fuldstændigt ombygget samt brugt som kaserne og slokskirken blev en tid anvendt som krudtmagasin.

Da militæret forlod selve Kronborg i 1924, blev det udsat for en gennemgribende restaurering og i den forbindelse blev det påvist, at Erik af Pommerns gamle borg Krogen stadigvæk findes bag Kronborgs sandstensfacader.

Frederik den 2. indrettede allerede i 1576 de kongelige gemakker i nordfløjen. Kongens eget kammer blev forsynet med karnap oven over hovedportalen, hvorfra kongen kunne holde øje med de ankomende gæster til slottet.

Eftr branden i 1629 lod Christian den 4. gemakkerne nyindrette og de blev rigt udsmykket med loftmalerier, stenportal samt en kamin. Gulvet var belagt med hvide og sorte fliser, som de fleste af slottets rum, men de blev erstattet med plankegulv i løbet af 1760 til 1761, og væggende var beklædt med gyldenlæder.

I dag er kammeret møbleret med nederlandske møblre fra 1600-tallet.

20060908-33.jpg

Denne pragtigte Dansesal …

20060908-36.jpg

… der er Nordeuropas største af slagsen ( den er 12 meter bred og 62 meter lang ) stod færdig i 1582. Den gang var den cirka 2 meter lavere end den nuværende og under bjælkeloftet var der opsat et rigt bemalet og udstråret kassetteloft. Dansesalen er i dag ført tilbage til det udsende, som den fik efter den ombygning af slottet som Christian den 4. stod for.

I nogle af disse rum formidles i år fortællingen om barnebruden Sofie af Mecklenburg, hvis brudekjole, man har fået fremstillet en tro kopi af. Det er den, der kan ses her …

20060908-37.jpg

Sophie af Meclkenburg var mor til Christian den 4. Hun var en tysk teenager på kun 14 år, da hun stod brud i 1571. På det tidspukt var hendes alder ikke usædvanlig, for en ung og fødedygtig brud havde stor værdi på ægteskabsmarkedet. Parret havde et tæt ægteskab og i sine breve til hende kaldte kongen sin hustru for "Min Soffye". Da Sophies mand Frederik den 2. døde, var deres søn Christian kun 11 år og dermed endnu ikke parat til at blive konge. Der blev derfor stiftet en formynderregering, der kunne virke til han blev myndig. Men hans mor forsøgte alligevel at blade sig til stor irritation for Rigsrådet. Da Crhistian den 4. endelig blev kronet som 19-årig, blev han uvenner med sin mor, som til sidste måtte erkende sin tabte positon og trak sig tilbage til Nykøbing Slot.

En anden meget i øjne faldende ting i Dansesalen er denne meget flot udførte dør …

20060908-38.jpg

…der er udskåret i buksbom, eboniseret træ, ibenholt og rosentræ. Den blev udført i perioden fra 1627 til 1628 af hofsnedker Antonius Meiding og den blev leveret til Kronborg i 1635. Døren, der nu er anbragt foran Trompetertårents trappe, som fører ind til Dansesalen, sad opringelig og lige indtil 1928 i Dronningens Kammer..

Slotskirken blev indviet i 1582 og da den overlevde den store brand i 1629, har den dermed bevaret sit originale inventar. Slotskirken giver med sit rigt udskårne og broget bemalede inventar et godt indtryk af farvepragten i Kronborgs interiører på Frederiks den 2.s tid.

Kirken har været rammen om mange kongelige begivenheder op igennem tiderne og den fungere stadigvæk som kirkerum med gudstjenester og vielser.

På billedet ses den overdådigt udståret og stafferet kongestol over for prædikestolen, som Christian den 4. lod opsætte. Man kan se kongens våbenskjold for oven i midterfeltet.

20060908-39.jpg

Et kig på Kronborgs face ind mod den lukkede slotsgård …

20060908-43.jpg

… før vi gik ned i kasematterne, hvor vi hilse på en statue af den sovende danske nationalhelt Holger Danske, der er udført af billedhuggeren H. P. Pedersen-Dan i 1907.

H. C. Andersen har for øvrigt skrevet om Holger Danske

20060908-44.jpg

I følge sagnet var Holger Danske en kongesøn, som blev taget som gidsel af den tysk-romerske kejse Karl den Store. Holger Danske gik i kejserens tjenste og udførte store heltegerninger i kringe mod saracenerne i Spanien. Historien er gengivet flere steder i den europæiske middelalderlitteratu.

End videre fortæller sagnet, at stenfirguren af Holger Danske vil blive til kød og blod samt at Holger Danske vil vågne op til dåd og rejse sig til forsvar for sit fæderland, hvis Danmark trues af en ydre fjende og det er der betrykkende at vide, at han, selv om han start er en ældre herre, stadigvæk vil passe rigtigt godt på os, hvis der bliver brug for det.

🙂

Man har mulighed for at gå en spændende tur rundt på egen hånd med en lommelygte i de mørke kasematter og selvfølge gjorde vi da det.

Man skal ikke være bange for at fare vild, for som det ses på billedet overfor, så er der "små diskrete selvlysende" pile, som viser vej hele vejen igennem kasematterne.

🙂

Man kan læse og se mere om Kronborg på det hjemmeside www.kronborg.dk

Og der er flere billeder fra vores tur på Kronborg her.

Øresundsakvariet


Oplevelser.

Da vejret var flot selv om det blæstet en hel del, blev vi enige om at pakke madkurven ( læe: en køleboks ) og køre en tur for at få en på opleveren.

Vi kørte hjemmefra ved 9:00 tiden i formiddags og vi satte kursen mod Helsingør, da vi havde aftalt, at vi ville en tur på Øresundsakvariet, der ligger på Strandpromenaden 5 i Nordhaven i Helsingør. Det er ikke rat langt fra Kronborg, man kan faktisk se Kronborg fra Øresundsakvariets parkeringsplads.

🙂

Øresundsakvariet er et lille, men meget flot og hyggeligt akvarium, som er blevet udbygget i år og nu er et utraditionelt og meget spændende saltvandsakvarium, hvor man på tæt hold kan opleve de mange spændende og farvestrålende fisk, havdyr og planter, som lever i Øresund.

Nogle af akvarierne er lavet som biotopakvarier og er præcise rekonstruktioner af miljøer fra Øresunds bund.

Det så ud som om, at denne søstjerne …

20060908-01.jpg

… havde fundet sig en magelig plads, hvor den kunne hvile sig halvt siddende op af en stor sten.

I et andet akvarium havde denne søstjerne …

20060908-02.jpg

… lagt sig godt til rette oven på en stor sten. Hvor stor denne søstjerne er, kan man se på dette billede …

20060908-03.jpg

… af denne lille krabbe, som har gemt sig i et sneglehus, hvis man samligner den med spindsen af den før omtalte søsjternes ene arm.

Det er nu ikke kun søstjerner, der er i de forskellige akvariumer, her er det en hummer, som er ude at gå sig en tur på "havbunden" …

20060908-04.jpg

.. den er noget mere levende end de hummer, man normalt støder på hos fiskehandleren eller i supermarkedet frosbokse.

Denne her blæksprutte …

20060908-05.jpg

… er en noget lidt mere sjældent gæst ( der skulle være to i dette akvarium, men vi kunne kun få øje på den ene af dem ) og det er det eneste sted, hvor der står, at man ikke må bruge blitz, hvis man vil fotografere den. Men selv om vi ikke gjorde det, så blev billedet da rimmeligt godt alligevel.

Jeg havde ikke troet, at det var så mange flotte farver på bunden af Øresund, men når man ser på disse farvestrålende havbundsdyr i dette akvarium …

20060908-06.jpg

… eller dette …

20060908-11.jpg

… så må man da indrømme, at de er flotte.

I midten af den sal, hvor de små og mindre akvariumer står, er der to store runde akvariumer, det ene af dem ser sådant ud …

20060908-08.jpg

I flere af de mindre akvarium var der fladfisk – lige til at blive godt sultne af – de er måske ikke lige kønne, men de smager godt og så er det sjovt at se, hvordan de er blevet "vredet" til den ene side.

Endnu et billed fra et af den mange flotte biotopakvariumer på Øresundsakvariet …

20060908-10.jpg

I et af de første akvariumer, som man ser på Øresundsakvariet er der små og større vandmænd …

20060908-12.jpg

… og et i andet svømmer der to store brandmænd rundt …

20060908-13.jpg

Til sidst så skal man ikke glemme, at der er to store "rørebassiner", et for børn og barnlige sjæle og et for voksne, hvor du kan – hvis du altså tør det og ikke er bange for at blive våd – for eksempel klappe en fladfisk, holde et søpindsvin i dine hænder eller opleve hvordan kammuslingen flygter fra søstjerne og endelig kan du får lov til at fodre en krabbe med rejer …

20060908-14.jpg

… ja, selvfølgelig skulle jeg da prøve det hele.

😉

Vi brugte lige knap og nap en og en halv times tid på at gå rundt og kigge på fisk, havdyr samt planter.

🙂

Man kan få mere at vide om Øresundsakvariet på det shjemmeside www.oresundsakvariet.ku.dk

Og der kan ses flere billeder fra vores tur på Øresundsakvariet her.