Arkiver

Fredag den trettende


Hverdagen.

For cirka fjorten år siden, da jeg boede i Herlev og jeg var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg den artikel om fredag den trettende, jeg her vil bringe et lille udklip fra …

Fredag den trettende er en dag, der i rigtigt mange kulturers overtro forbindes med uheld.

Da både fredage samt 13-tallet anset for at bringe uheld, må kombinationen af begge dele altså fredag den trettende jo være en ekstra uheld dag og pudsigt nok så falder den trettende i en hvilken som helst af årets tolv måneder oftere på en fredag end på nogen af de andre seks ugedage. For eksempel så i løbet af de sidste fire hundrede år har den trettende været en fredag 688 gange, hvorimod onsdag og søndag kun har været den trettende 687 gange. Så selv om der kun er tale om, at fredag den trettende kun har en enkelt dags overtal, så er den trettende dog trods alt offerer en fredag end en af de andre seks ugedage.

Blot for at komme med et enkelt eksempel på at kombinationen af fredag og den trettende … så var det fredag den 13. oktober 1307, at utallige tempelherrer altså riddere af den gejstlige Tempelherreorden blev fanget, tortureret samt efterfølgende brændt på bålet og alle deres skatte blev beslaglagt efter ordre fra Kong Philip den fjerde af Frankrig, og lige siden den dag har fredag den trettende også varslet udheld i de så kaldte rettroendes kredse.