Arkiver

Vår Korsmesse


Hverdagen, Årets gang.

For 24 år siden, da jeg boede i Herlev og jeg var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg den artikel om Vår Korsmesse, jeg her vil bringe et lille udklip fra …

Vår Korsmesse er fra meget tidligere tider en kirkefest til minde om kejser Konstantin Den Stores mor, der hed Helena, og ifølge legenden fandt Helena under et besøg i Jerusalem i år 326 tre kors samt fire nagler i en stencisterne lige øst for Golgata.

Da man var overbevist om, at de tre kors, Helena havde fundet, var de tre kors, der var blevet brugt til korsfæstelsen af Jesus samt de to røver, men man samtidigt ikke ønskede at bevare de to kors, der var blevet brugt af de to røver, var man jo nødt til at finde ud af, hvilket af korsene Jesus havde hængt på og derfor tog man en død kvinde samt lagde hende på de tre kors efter tur. Ligeledes ifølge legenden så da man lagde kvinden på det tredje af de tre fundne kors, så skete miraklet og kvinden blev vækket til live igen. Dermed var man ikke længere i tvivl om, at Helena havde fundet Kristis kors.

Legenden fortæller end videre, at korset ikke var nogen helt almindelig simpel trækonstruktion, da det var fremstillet af det træ, der var spiret frem fra livets træ i paradiset. Altså fra det træ hvoraf Arons stav også var fremstillet. Arons stav er for øvrigt den stav, der bar dronningen af Saba over floden Kiron og hans stav er også med i mange andre af de bibelhistoriske hændelser.

I Danmark før reformationen i år 1536 blev landbyskirkerne processionskors på Vår Korsmesse båret hen over markerne for at velsigne årets afgrøder, og bønderne troede, at årets høst af korn blev særdeles god, hvis kornet blev sået på Vår Korsmesse efter landsbykirkens processionskors var blevet båret hen over markerne for at velsigne dem samt årets afgrøder.

Selvfølgelig er der også flere varsler samt vejrvarsler i forbindelse med Vår Kors- messe, for ifølge folkeovertroen i det gamle danske bondesamfund så vender svalerne tilbage på Våd Korsmesse dag og derfor er det et rigtigt dårligt varsel for sommeren, hvis landsvalerne endnu ikke er ankommet denne dag samt sådant som vejret er på Vår Korsmesse dag, vil det blive det meste af sommeren.