Arkiver

Syvsoverdagen


Hverdagen, Årets gang.

For 22 år siden, da jeg boede i Herlev og jeg var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg den artikel om Syvsoverdagen, jeg her vil bringe et lille udklip fra …

I dag er det Syvsoverdagen og den har fået sit mærkelige navn til minde om syv unge mænd, der ifølge legende under en kristenforfølgelse omkring år 250 søgte ind i en hule på bjerget Kalion ved byen Efesos. Deres forfølgere murede hulens åbning til, man da den blev åbnet igen i år 447 altså næsten 200 år senere, så vågnede de syv unge mænd op og skønt de døde straks efter, at de var genopvækket, fik underet mange mennesker på egnen til at omvende sig til kristendommen.

Ifølge folkeovertroen i det gamle danske bondesamfund, så sådant som vejret er på Syvsoverdagen, sådan vil det blive uafbrudt i de næste syv følgende uger, og man mener derfor, at regn på Syvsoverdagen vil give en meget vanskelig høst.

Den opmærksomme læsere har vel allerede bemærket, at legenden omtale syv unge mænd samt at vejrforudsigelsen drejer sig om vejret i de syv kommende uger, hvilket skyldes, at det er meget typisk for folkeovertroen med denne form for kulturel talmagi.