Arkiver

Smut …


Hverdagen, Årets gang.

… og så var år 2022s 25. hele weekend samt de ti første dage af årets sytten dage lange forsommerferie desværre allerede brugt helt op samt vel overstået og dermed er min Skat og jeg allerede nået til den elvte samt syvende sidste dag i vores sytten dage lange forsommerferie.