Arkiver

Mortensdag


Hverdagen, Årets gang.

For 21 år siden, da jeg boede i Herlev og jeg var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg den artikel om Morten Bisp eller rettere om Mortensdag, som dagen jo også hedder, jeg her vil bringe et lille udklip fra …

I går var det Mortensaften og i dag er det Mortensdag, og lige som med så mange andre af vores mærkedage samt øvrige højtider begynder vi fejringen aften før altså den 10. november.

Mortensaften kendetegnes jo som bekendt ved, at man i mange hjem serverer ande- eller gåsesteg. Det er nu en ret ny stik her i landet, for i gamle dage havde man simpelthen ikke råd til at spise fjerkræ på gårdene, fordi det enten skulle afleveres til herremanden eller sælges i købstaden.

Om biskop Martin af Tours, der er dagens navnehelgen, bliver der for øvrigt fortalt følgende legende …

Den fromme præst Martin gemte sig i en gåsesti, da indbyggerne i byen Tours i år 371 ville gøre ham til biskop, han havde nemlig ikke speciel meget lyst til at blive kirkeligt overhoved, men gæssene var så tarvelige, at de røbede ham med deres arrige gnækken samt hvæsen, så byens borgere alligevel fandt ham, hvorefter de fik ham udråbt til biskop.

Legenden fortæller end videre, at det var biskop Martin selv, der straks efter udnævnelsen påbød, at folk hver år den 11. november skal spise gåsesteg som hævn over gæssene.

Man han hed jo ikke Morten ?

Jo, for navnet Martin blev i Danmark til navnet Morten.

Ifølge folkeovertroen i det gamle danske bondesamfund, så hvis der kommer regn på Mortens dag, så varsler det en mild vinter, men hvis der kommer sne på morten dag, så bliver det liggende hele vinteren.