Arkiver

Sankt Engelbrechts dag


Hverdagen, Årets gang.

For 21 år siden, da jeg boede i Herlev og jeg var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg den artikel om Sankt Engelbrechts dag, jeg her vil bringe et lille udklip fra …

I dag er det Sankt Engelbrechts dag og dagen er officiel mindedag for en grevesøn, der med hjælp fra sin indflydelsesrige familie blev provst alle­rede som 13-årig og domprovst som 14-årig.

Som 30-årig blev Engelbrecht ved egen fortjeneste, ærkebiskop af Köln. Han gik ind for de nye ordener af tiggermunke og han bekæm­pede energisk det udbredte administrative misbrug inden for kirken. Dette skaffede ham ganske som forventet desværre rigtigt mange fjender både indenfor kirken samt adelen.

Blandt andet havde Engelbrecht fået sin nevø greve Frederik af Isenburg afskediget ved nonneklosteret i Essen, da nevøen som administrator af nonneklostret havde beriget sig økonomisk på nonnernes bekostning. Nevøen sammensvor sig derefter med andre utilfredse adelsmænd og overfaldt sammen med sine soldater Engelbrecht under en visitationsrejse på denne dag i år 1225, overfaldet endte med at Engelbrechts blev myrdet.

Engelbrecht blev begravet i Köln domkirken den 24. februar 1226 efter ordre fra kardinal Conrad af Urach, hvilket skete med et pavelige legat, der erklærede Engelbrecht for martyr, da han døde under forsvaret af nonnerne efter ordre fra kardinal Conrad af Urach.

Pudsigt nok så er der mig bekendt ikke nogle former for varsler i forbindelse med Sankt Engelbrechts dag, men hvis du har kendskab til en eller flere, må du meget gerne dele den eller dem med mig.