Arkiver

Sankt Helvigs dag


Hverdagen, Årets gang.

For 21. år siden, da jeg boede i Herlev og jeg var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg den artikel om Sankt Hedvigs Dag, jeg her vil bringe et lille udklip fra …

I dag er det Sankt Hedvigs dag, og kvinden, dagen er opkaldt efter, hed oprindeligt Jadwiga, men lige som med så mange andre bibelske samt historiske navne blev det i Danmark ændret til et mere danskklingende navn og derfor kom hun til at hedde Helvig.

Sankt Hedvig var en klostergrundlægger med meget mere, der var i stand til at se ind i fremtiden, og ud over dette ved man egentligt ikke ret meget mere om hende, end at hun levede i Schlesien samt at hun døde omkring år 1243.

I det gamle danske bondesamfund forbandt bønderne Sankt Helvigs dag og Sankt Gallus dag, der falder i morgen altså den 16. oktober, med følgende varsel “Er Hedvig våd og Gallus tør, så kan man så rug i både mose og kær“.