Arkiver

Sankt Birgittas dag


Hverdagen, Årets gang.

For 21 år siden, da jeg boede i Herlev og jeg var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg den artikel om Sankt Birgittas dag, jeg her vil bringe et lille udklip fra …

Indtil år 1686 hed den 7. oktober Sankt Birgittas dag og dagen var officiel mindedag for en svensk adelsfrue, der blev født i 1303, hun var for øvrigt ud af en gammel svensk kongeslægt.

Birgitta gennemførte flere pilgrimsrejer lige som Jomfru Maria flere gange åbenbarede sig for hende.

I år 1344 oprettede den omtalte svenske adelsfrue Birgitta et kloster i Vadstena, der i løbet af de følgende århundrede blev til Sveriges åndelige centrum ganske lige som Roskilde blev det i Danmark.

Dronning Margrethe Den Første af Danmark var meget hengiven overfor Sankt Birgitta og derfor sørgede hun for, at der blev oprettet et Sankt Birgitta kloster i både Mariager samt Maribo.

Pudsigt nok så er der mig bekendt ikke nogen som helst former for varsler i forbindelse med Sankt Birgittas dag, men hvis du har kendskab til en eller flere, må du meget gerne dele den eller dem med mig.