Arkiver

Sankt Bernhards dag


Hverdagen, Årets gang.

For tyve år siden, da jeg boede i Herlev og jeg var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg den artikel om Sankt Bernhards dag, jeg her vil bringe et lille udklip fra …

I dag er det Sankt Bernhards dag og dagen er officiel mindedag for Bernard af Clairvaux, der blev født i år 1090 samt døde i år 1153. Han anset for at være cistercienser munkeordens altså de såkaldte hvidebrødres samt hvidesøstres fader og i middelalderen var der flere cistercienserkloster i Danmark.

Det specielle kendetegn ved cistercienser munkeordens klostrene var, at munkene var opdelt i to grupper, der blev holdt meget skrap adskilt selv om de boede under det samme tag. For de rige belæste brødre blev holdt for sig selv og de fattige arbejdsbrødre blev holdt for sig selv.

Ifølge folkeovertroen i det gamle danske bondesamfund, så blæser Bernhard hårdt.