Arkiver

Lige midt imellem


Hverdagen.

I dag er det tirsdag den 24. september 2019, hvilket vil sige, at det er lige præcist tre måneders tids altså 92 dage siden, det var Sankt Hans dag, og at der er lige præcist tre måneders tid altså 91 dage til, det er juleaften.

Er der mon noget om, at tiden simpelthen bare flyver af sted ?

Så i dag vil jeg skrive en lille e-mail til alle dem, vi er på julegaver med og som jeg endnu ikke har modtaget en ønskeseddel fra eller som jeg endnu ikke er blevet helt færdige med at købe samt fremstille årets julegaver til, for at opfodrer dem til at gå i gang med at skrive en julegaveønskeseddel og ganske som alle de andre år vil jeg have deres julegaveønsker at vide helst før og allersenest den 24. oktober, for ellers kan jeg ikke nå at bruge dem til noget som helst.

Personligt har jeg det helt godt med at vide, at jeg på nuværende tidspunkt af året allerede har klare indpakningen af årets advents-, jule- samt kalendergaver til min Skats tante og hendes datter altså min Skat ældste kusine samt Wivi og Christian samt at alle disse gaver allerede er blevet afleveret.

Dertil kommer, at jeg også har klaret indpakningen af årets advents- og kalendergaver samt halvdelen af årets julegaver til Heidi, for de står i det ene af vores tre lejet rum hos Shurgard, hvor de venter på, at Heidi vil have dem.

Så rent faktisk er jeg allerede nået ret langt med hensyn til alle de advents-, jule- samt kalendergaver min Skat og jeg skal give i forbindelse med julen 2019, der allerede er fremstillet eller købt, og forhåbentlig betyder det så, at jeg med meget stor sandsynlighed ikke behøver af jager samt stress rundt i allersidste øjeblik for at blive færdigt med årets allerstørste gaveræs.