Arkiver

Sankt Annas dag


Hverdagen.

For femten år siden, da jeg boede i Herlev og jeg var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg den artikel om Sankt Annas dag, jeg her vil bringe et lille udklip fra …

I dag er det Sankt Annas dag elle slet og ret Annadag, og den Anna, der er tale om, er Jomfru Marias mor, der naturligvis bliver højt æret i den katolske kirke og dermed også blev højt æret i de mange år, hvor Danmark var katolsk.

I det gamle danske bondesamfund huskede bønderne dog Sankt Annas dag af en helt anden samt meget mere jordnær årsag, for brygningen af det stærke juleøl skulle allerhest begynde på Annadagen.

Ifølge den gamle danske folkeovertro, så hvis det er tø på Anndag, giver det tø hele vinteren og det vil da slet ikke være dårligt, hvis vi virkelig får en hel vinter med næsten ingen frost samt sne, for det kan vi sangens undvære.