Arkiver

Grundlovsdag


Hverdagen.

For elve år siden, da jeg boede i Herlev og jeg var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg den artikel om Grundlovsdag, jeg her vil bringe et lille udklip fra …

Grundlovsdag falder altid den 5. juni. Da det var den 5. juni 1849 den allerførste Grundlov blev underskrevet af Frederik den Syvende.

Grundlovsdagen er nok det tætteste, danskerne kommer på at have en nationaldag. Selvom vi måske ikke gør helt så meget ud af den, som for eksempel nordmændene gør med deres 17. maj, markeres dagen alligevel på flere måder.

Allerede i årene efter Grundlovens indførelse i 1849, blev årsdagen markeret som en særlig, nationalt præget festdag. Hvorpå der blev afholdt friluftsmøder og stævner, men også aviserne markerede dagen for eksempel med digte til friheden samt loven, og billeder af Frederik den Syvende eller andre af dem, der var implicerede i Grundlovens underskrivelse, blev publiceret i aviser og på flyveblade.

Oprindeligt var Grundlovsdag en festdag for demokratiet, de politiske partier holdt i fællesskab. Senere er det dog blevet almindeligt, at dagen bruges til partipolitiske arrangementer.

Selvom der er tale om en politisk festdag, var det tidligere helt almindeligt, at der også arrangeredes bal eller lignende, når den mere seriøse del af dagen var vel overstået.