Arkiver

Nærig ?


Hverdagen.

Min Skats farmor sov jo som bekendt stille ind den 27. april i år. Hun blev bisat den 1. maj i år og hvis alt går efter de nuværende planer, bliver hendes urne sat ned i familiegraven på Sankt Ib´s Kirkegård her i Roskilde i dag. Hvilket vel ikke kan være mere naturligt, da hendes mand, deres søn og et af hendes mands børnebørn allerede har fundet deres sidste hvile i den grav.

Lige siden Farfars bortgang og lige indtil Farmors bortgang har det været hende, der har stået som ejer af denne familiegrav. Det har også været Farmor og kun hende, der har betalt for alle udgifter i forbindelse med fornyelse, granudsmykning samt vedligeholdelse af graven, men det har hun jo af helt naturlige årsager ikke længere mulighed for gøre.

Da det var min Skat, der underskrev diverse dokumenter samt papirer hos bedemanden, er det nu blevet ham, der fremover står som ejer af familiegraven og derfor bliver det også frem over ham, der skal stå for alt, hvad der kommer af udgifter i forbindelse med fornyelse, granudsmykning samt vedligeholdelse af graven, men dette synes han og jeg ikke er en helt retfærdigt løsning på det "problem".

Min Skat og jeg kan simpelhen ikke fatte, hvorfor det er ham, der fremover skal betale hele gildet og de fem andre arvinger eller skal jeg heller kalde dem for efterladte intet skal betale.

Farmor har seks arvinger eller skal jeg heller kalde dem for efterladte … to biologiske børnebørn, et stedbarn, der godt nok er næsten lige så gammel som hendes selv, da han er 85 år, og tre stedbørnebørn, men da deres biologiske farmor døde, længe før de blev født, har de aldrig haft anden farmor end Farmor. Min Skat og jeg mener, at det vil være mest retfærdigt, hvis alle seks arvinger og dermed efterladte deles om de fremtidige udgifter i forbindelse med fornyelse, granudsmykning samt vedligeholdelse af graven, men vi er også godt klar over, at cirka halv delen af de fem andre er af en hel anden opfattelse ( læs: de vil nok under ingen som helst omstændigheder betale noget som helst ).

Her vil jeg lige have lov til at fortælle følgende … da min far døde, efterlod han sig fire børn. Selv om det var mig, der underskrev alle dokumenter samt papirer hos bedemanden og det derfor er mig, der står som ejer af familiegraven, så er det for os alle fire fuldstændigt 100% helt naturligt, at vi dels om alle udgifterne i forbindelse med fornyelse, granudsmykning samt vedligeholdelse af vores familiegrav. Det er jo trods alt vores alle fires morfar, mormor, moster, mor og far, der har fundet deres sidste hvile i den grav.

For min Skats familie vedkommen, er de fire personer, der ligger i deres familiegrav, farfar, farmor, far og fætter til to af dem. Farfar, stedfarmor, farbror samt fætter til tre af dem og far, stedmor, lillebror samt søn til den sidste. Så der er ingen af de seks arvinger og dermed efterladte, der ikke har et meget nærstående familieforhold til de afdøde, der ligger i den grav.

Derfor burde det vil også være sådant, at de alle seks fremover i fællesskab betaler for alle udgifterne i forbindelse med fornyelse, granudsmykning samt vedligeholdelse af deres familiegravsted og ikke, som det lige nu ser ud til at bliv, min Skat, som alene skal stå for det ?