Arkiver

Frue Dag


Hverdagen.

For otte år siden, da jeg boede i Herlev og var medredaktør af et beboerblad, skrev jeg denne artikel om Frue Dag, som jeg her vil bringe et lille udklip fra …

Den 2. juli bliver kaldt for Frue Dag eller Mariæ Besøgelsesdag, fordi man bruger dagen til at erindre, at jomfru Maria besøgte sin slægtning Elisabeth, som var mor til Johannes Døberen, kort tid efter hans fødsels. Johannes Døberen blev jo som bekendt født et halvt års tid før jomfru Marias søn Jesus. Det er Johannes Døberens fødselsdag vi fejrer Sankt Hans Dag. Knap tredve år senere fik Johannes Døberen som bekendt et meget tragisk endeligt i Herodes Antipas fangekælder.

Det siges, at sådant som vejret er på Fru Dag, vil det blive til Olsmesse, der finder sted den 29. juli, og vejret forsætter igen fra Mariæ Himmelfart, det vil sige den 15. august. Fordi … "den ene Vor Frue skal blive som den næste".

Frue Dag blev lige som en lang række andre helligdage afskaffes i Forbindelse med Christian den Syvendes berømte livlæge med mere Friedrich Johann Struensees store helligdags reform af den 20. oktober 1770.